O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Diecezjalny Caritas poszukuje wolontariuszy

Diecezjalny Caritas poszukuje wolontariuszy. Potrzebne są osoby, które by działały charytatywnie w parafialnych Zespołach Caritas. Obecnie takie grupy wsparcia istnieją w co trzeciej parafii na terenie diecezji radomskiej.

Dane szacunkowe podają, że w diecezjalnym oddziale tej katolickiej organizacji charytatywnej, działa czynnie tysiąc wolontariuszy.

Parafialne Zespoły Caritas należą do podstawowych jednostek organizacyjnych diecezjalnej Caritas. Zespoły te są powoływane przez dyrektora Caritas na prośbę miejscowego proboszcza.

Do podstawowych zadań PZC należy prowadzenie punktów pomocy rzeczowej, dystrybucja żywności w ramach Programu PEAD, przygotowywanie paczek żywnościowych, prowadzenie punktów poradnictwa, świetlic parafialnych, organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin, prowadzenie jadłodajni, zbiórek żywności, organizowanie festynów w celu pozyskania środków dla najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców parafii, organizowanie zbiórek dla osób chorych i niepełnosprawnych z terenu parafii, aktywne włączanie się w akcje diecezjalne i ogólnopolskie.

Wolontariusze działają bezinteresownie. Często niosą też pomoc seniorom, których odwiedzają w domach, rozmawiają z nimi.

Dyrektorem diecezjalnego oddziału Caritas jest ks. Damian Drabikowski, a jego zastępcą ks. Karol Piłat.

Kapłani, opiekunowie i wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Radomskiej spotykają się na dniach skupienia, które odbywają się w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Emaus w Turnie koło Białobrzegów, na wspólnym opłatku.

Źródło: ekai.pl

Foto: radioplus.com.pl