Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Do końca 2025 r. powstanie baza utrzymaniowo-naprawcza pociągów KM

W IV kwartale 2025 r. powinna być gotowa baza utrzymaniowo-naprawcza pociągów Kolei Mazowieckich (KM) w Radomiu. Obecnie trwają prace projektowe. Koszt inwestycji to prawie 75 mln zł. W nowej serwisowni zatrudnienie znajdzie około 50 osób.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Radomiu wicemarszałek woj. mazowieckiego Rafał Rajkowski podkreślił, że samorząd Mazowsza dba nie tylko na modernizację taboru i zakup nowych pociągów.

– Wspólnie z Kolejami Mazowieckimi inwestujemy również w rozbudowę bazy technicznej, która umożliwi utrzymanie taboru w odpowiednim stanie technicznym, a tym samym zapewni pasażerom sprawny i bezpieczny transport

powiedział Rajkowski.

W nowej bazie przy ul. Mazowieckiego wybudowany zostanie budynek administracyjno-biurowy oraz myjnia przejazdowa z systemem przeciwoblodzeniowym, a także tory postojowe wraz z siecią trakcyjną, magazynem materiałów niebezpiecznych, pomieszczeniem na odpady przemysłowe. W hali będą znajdowały się dwa kanały przeglądowo-naprawcze, dzięki czemu będzie możliwe jednoczesne wykonanie prac utrzymaniowych nawet czterech dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Realizacja inwestycji ułatwi proces utrzymania pociągów kolejowych Kolei Mazowieckich obsługujących relacje: Radom–Skarżysko-Kamienna, Radom–Warka, Radom–Drzewica, Radom–Dęblin.

Inwestycję realizuje w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” spółka Intop Warszawa. Wykonawca zakończył już prace związane z projektem koncepcyjnym i jest w trakcie przygotowywania projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2025 r. (PAP)

autorka: Ilona Pecka

ilp/ drag/