Historia Radom i okolice Społeczeństwo

Do radomskiej biblioteki trafiły starodruki sprzed blisko 300 lat!

Do radomskiej biblioteki trafiły starodruki sprzed blisko 300 lat! Już niebawem będą dostępne w katalogu on-line MBP w Radomiu.

W ostatnim czasie zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu wzbogaciły się o szczególne pozycje, które placówka otrzymała od rodziny znanego regionalisty – doc. dr. hab. Stefana Witkowskiego. Chodzi o starodruki sprzed blisko 300 lat.

– Dziękujemy Pani Małgorzacie Gajek, córce Pana Stefana Witkowskiego, oraz Panu Adamowi Gajkowi, wnukowi Pana Stefana Witkowskiego. Oprócz starodruków biblioteka otrzymała również zbiór książek XIX-wiecznych oraz pozycje regionalne.

przekazała MBP w Radomiu.

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu trafił:

  1. Kalendarzyk Narodowy Obcy na Rok Pański 1792: „Haec-Delectant domi non impediunt foris.” — Cicero. Rok wydania: 1792.
  2. Biblia, Das ist: Die gantze H. Schrift Altes und Neues Testaments T. 1-2, Altes Testament. Rok wydania: 1758.
  3. Samuela Dambrowskiego, pasterza Kościoła Ewangelickiego Nieodm. Augsp. Konfess w Wilnie […] Kazania albo wykłady porządne Świętych Ewanieliy niedzielnych przez cały rok. Rok wydania: 1728.
  4. Kleiner, Gottfried – Die unterso vielen kräftigen Buss-Stimmen in Schwachheit mit – ruffende Evangelische Prediger-u. Hirten-Stimme. Rok wydania: 1733.
  5. Biblia Sacra das ist die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments. Rok wydania: 1756.

Książki niebawem będą widoczne w katalogu on-line MBP w Radomiu i dołączą do lokalnego zbioru starodruków, który zabezpieczany jest w budynku Biblioteki Głównej.

Źródło: fot. MBP Radom