Radom i okolice Społeczeństwo

Drugie w tym roku powołanie ochotników do 6MBOT

Blisko 80 ochotników z województwa mazowieckiego rozpoczęło w miniony weekend służbę w 6 Mazowieckiej Brygadzie OT. Przejdą oni szkolenie podstawowe, a po tygodniu dołączą do nich koledzy z większym doświadczeniem, aby odbyć szkolenie wyrównawcze. 

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego znów powiększyła swoje szeregi. Ochotnicy z Mazowsza, którzy postanowili rozpocząć swoją przygodę z terytorialną służbą wojskową są nowicjuszami bez przeszkolenia wojskowego. Przejdą oni 16-dniowe szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastkę”, podczas której będą uczyć się podstaw strzelectwa, zasad zachowania na polu walki, taktyki, udzielania pierwszej pomocy, a także łączności i topografii. Po tygodniu dołączą do nich ochotnicy, którzy są już po przeszkoleniu i przysiędze wojskowej, czyli żołnierze rezerwy. Szkolenie wyrównawcze rezerwistów potrwa 8 dni.  

W trakcie szkolenia każdy ochotnik przyswaja podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w składzie sekcji lekkiej piechoty. Od podstaw obsługi broni, posługiwania się wojskowymi środkami łączności poprzez medycynę pola walki do sprawnej obsługi busoli i umiejętności czytania mapy. W trakcie szkolenia żołnierze mają dużo zajęć z taktyki, przede wszystkim tej tzw. „zielonej”, gdzie główny nacisk położony jest na działanie w terenie lesistym. Nie może również zabraknąć zajęć z regulaminów i musztry, gdyż całe szkolenie zakończone jest uroczystą przysięgą wojskową. Jednym z elementów tego wydarzenia jest defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości. 

Kwietniowa „Szesnastka” zakończy się uroczystą przysięgą, która odbędzie się 28 kwietnia br. w Książenicach. Po niej żołnierze będą dalej zdobywać i doskonalić wiedzę i umiejętności – już podczas szkoleń rotacyjnych.  

– Od momentu wybuchu konfliktu na Ukrainie obserwujemy większe zainteresowanie służbą w naszej brygadzie. Naszymi głównymi kandydatami są uczniowie i studenci – w tych grupach widzimy największy wzrost zainteresowania służbą. Jednak inne grupy zawodowe oraz osoby z „troszkę większym peselem” również decydują się założyć mundur i spróbować swych sił jako żołnierz obrony terytorialnej. Warto podkreślić fakt motywacji tych ludzi, którzy w rozmowach podkreślają, że nie chcą pozostawać bierni i na wypadek ewentualnego konfliktu chcą być przeszkoleni i stanąć w obronie swoich najbliższych, swoich domostw. Obserwujemy również wzrost zainteresowana służbą wśród kobiet. Panie również nie boją się podjąć wyzwania i na obecną chwilę co piąty żołnierz w naszych szeregach to kobieta

mówi Adam, rekruter do służby w szeregach 6MBOT

Jak zostać żołnierzem 6MBOT? 

W kalendarzu szkoleń na 2024 rok zaplanowane są jeszcze dwa szkolenia podstawowe prowadzone ciągiem – w terminach: 29.06-14.07 (w ramach akcji „Wakacje z WOT”) oraz 23.11-08.12. Odbędą się również dwa szkolenia podstawowe prowadzone w trybie weekendowym (zjazdy odbywać się będą się przez 8 kolejnych weekendów) w terminach: 11.05-14.07 i 05.10-08.12 2024 r.  

Z kolei dla żołnierzy rezerwy przygotowano trzy szkolenia wyrównawcze w trybie ciągłym w terminach: 21.04-28.04, 07-14.07 i 01-08.12 oraz dwa szkolenia wyrównawcze weekendowe w terminach: 11.05-30.06 i 05.10-01.12 

Mieszkańcy południowo-zachodniego Mazowsza, którzy są zainteresowani służbą w 6MBOT mogą składać wnioski w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji lub przez portal e-PUAP. Można również skontaktować się z rekrutem 6MBOT ze swojego powiatu – dane kontaktowe dostępne są na stronie https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl.