O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Drużyna „Inki” odwiedziła Radom

Od 16 do 18 maja 2023 roku na terenie radomskiej delegatury IPN odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach programu Drużyna "Inki".

Od 16 do 18 maja 2023 roku na terenie radomskiej delegatury IPN odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach programu Drużyna „Inki”.

Przez ten czas blisko 250 uczniów zapoznało się z historią bohaterskiej sanitariuszki – Danuty Siedzikówny „Inki” oraz mogło samemu sprawdzić się w roli sanitariusza, ćwicząc na fantomie medycznym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W warsztatach, które prowadziła Kinga Smoleń, wzięła udział młodzież ze szkół z Radomia, Parznic, Kowali, Mniszka, Bardzic czy Mazowszan.

Każdy z przeszkolonych uczestników otrzymywał apteczkę, której będzie mógł użyć w chwili zagrożenia. Celem wydarzenia było nauczenie młodych ludzi pomocy innym w czasie sytuacji kryzysowej.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Radomiu