O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

DSO przyjmuje kandydatów na II semestr

Diecezjalne Studium Organistowskie zaprasza kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę przygotowującą do pracy organisty. Jest to możliwe również od drugiego semestru, który rozpocznie się niebawem. Zainteresowani mogą się zgłaszać od przyszłego tygodnia, w poniedziałek, wtorek lub środę, do 12 lutego.

Aby rozpocząć naukę w DSO, należy złożyć podanie, życiorys, dostarczyć opinię od ks. Proboszcza, a także kserokopie: świadectwa ukończenia szkoły, oraz świadectwa ukończenia szkoły muzycznej, bądź ogniska muzycznego, jeśli do którejś z nich kandydat uczęszczał. Potrzebne są również dwa zdjęcia. Każdy z kandydatów przechodzi także wstępne przesłuchanie.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Radomiu, przy ul. B. Prusa 6 i są obowiązkowe. Dla I i II roku prowadzone są w każdy poniedziałek i wtorek, natomiast III, IV i V rok ma zajęcia we wtorki i środy.

Nauka trwa 5 lat. W przypadku ukończenia szkoły muzycznej kandydaci mogą rozpocząć naukę od drugiego, a nawet trzeciego roku.

Dyrektorem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Radomiu jest ks. Wojciech Szary.

Przyszli organiści są kształceni przede wszystkim pod względem muzycznym. Podczas zajęć uczą się zasad muzyki, harmonii, historii muzyki kościelnej. Początkowym instrumentem na którym uczą się grać jest fortepian, a potem organy. Poznają utwory klasycznej muzyki organowej, akompaniament liturgiczny. Ćwiczą również dyrygenturę chóralną, śpiew w chórze. Mają także zajęcia z liturgiki i prawa liturgicznego. Poznają podstawy teologii oraz zasady panujące w kościele, aby jak najgodniej służyć podczas Mszy św., nabożeństw i różnych uroczystości kościelnych. Zadaniem organistów – muzyków kościelnych jest zachować sakralny charakter pieśni i psalmów, oraz utworów organowych.

Źródło: radom.gosc.pl

Foto: diecezja.radom.pl