Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Dyplomatorium absolwentów kierunku lekarskiego za nami [+FOTO]

Dyplomatorium absolwentów kierunku lekarskiego za nami. Wręczono listy gratulacyjne.

W piątek, 27 października 2023 roku w auli głównej Uniwersytetu Radomskiego odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów kierunku lekarskiego. Wydarzenie otworzyli swoimi przemówieniami prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego oraz dr hab. n.med. Ryszard Tomasiuk, prof. UR.

W trakcie uroczystości absolwenci kierunku lekarskiego złożyli przyrzeczenie.

– Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam obowiązki te sumiennie spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek; nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego; strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych; stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Przyrzekam to uroczyście!

mówili jednym głosem absolwenci kierunku lekarskiego.

Przed oficjalną częścią dyplomatorium, wręczono listy gratulacyjne sześciu wyróżnionym absolwentom.

O godzinie 13 nastąpiło uroczyste dyplomowanie absolwentów. Co ciekawe, to pierwszy rocznik lekarzy, którzy ukończyli studia na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w Radomiu. Teraz nowi lekarze rozpoczęli już 13 miesięczne staże w szpitalach, po których rozpoczną specjalizacje. 

Na koniec wydarzenia głos zabrali zaproszeni goście oraz przedstawiciel absolwentów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.