Radom i okolice Społeczeństwo

Elektrotechnika na Uniwersytecie Radomskim z pozytywną opinią PKA

Elektrotechnika na Uniwersytecie Radomskim z pozytywną opinią PKA. Kolejna wizytacja odbędzie się w roku akademickim 2029/2030.

Elektrotechnika na Uniwersytecie Radomskim z pozytywną opinią PKA. Kolejna wizytacja odbędzie się w roku akademickim 2029/2030. 

W ostatnich dniach Uniwersytet Radomski przekazał bardzo dobrą wiadomość.

– 19 czerwca 2024 roku Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała nr 392/2024), po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk inżynieryjno-technicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku elektrotechnika prowadzonego na Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydało ocenę pozytywną

przekazała radomska uczelnia.

Przypomnijmy, że obecnie studenci na Wydziale Transportu i Elektrotechniki mają do dyspozycji pięć kierunków kształcenia. Kolejna wizytacja PKA czeka ten kierunek w roku akademickim 2029/2030. 

Źródło: Uniwersytet Radomski