Enea Wytwarzanie O tym się mówi Społeczeństwo

Energię mamy we krwi!

Ponad 10 litrów krwi oddali w sobotę 2 września pracownicy Elektrowni Kozienice oraz mieszkańcy Gminy Kozienice. Była to już piąta akcja w tym roku zorganizowana w ramach programu „Energię mamy we krwi”, w który zaangażowana jest cała Grupa Enea.

Specjalny punkt medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu zorganizowany został tym razem na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu przy ul. Bohaterów Studzianek 30, podczas obchodów Dnia Energetyka – Pożegnanie Lata 2023. Na apel organizatorów odpowiedziało 28 osób, natomiast po badaniach do oddania krwi zakwalifikowano 23 dawców. Zebrano łącznie 23 jednostki krwi, czyli 10,35 litra życiodajnego płynu. Pracownicy Enei Wytwarzanie po raz kolejny pokazali, że na ich ofiarność zawsze można liczyć.

Wydarzenie przeprowadzono w sposób bezpieczny dla krwiodawców i personelu medycznego. Akcję zorganizowano wspólnie z aktywnie działającym przy Enei Wytwarzanie Klubem Honorowych Dawców Krwi. Do inicjatywy włączyły się również Związki Zawodowe działające przy Enei Wytwarzanie.

Kolejna akcja krwiodawstwa na terenie elektrowni zaplanowana jest na 10 listopada.