O tym się mówi Radom i okolice

GDDKiA informuje o gotowości do zimowego utrzymania mazowieckich dróg

Służby GDDKiA zapewniają o swojej gotowości do zimowego utrzymania dróg na terenie województwa mazowieckiego. Magazyny zapełnione są solą drogową. 

Na terenie województwa mazowieckiego długość sieci drogowej wynosi 2329 km. GDDKiA informuje o swojej gotowości do zapewnienia odpowiednich warunków na jezdniach. Utrzymanie dróg odbywało się będzie w następujących standardach:

 I – 485 km (to 21 proc. sieci)
W tym 485 km dróg klasy S (S2, S7, S8, S17, S79) i 79 km A2
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

II – 1823 km (to 78 proc. sieci) 
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

III – 21 km (to ~1 proc. sieci) 
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

Do pracy zaangażowanych zostanie 514 pojazdów, w tym 255 jednostek sprzętu do zwalczania gołoledzi oraz ok. 259 do odśnieżania. Według szacunków w sezonie zimowym  może zostać zużyte około 65 tys. ton soli oraz 280
ton chlorku wapnia. Średnio na zimowe utrzymanie dróg wydatkowane jest ok. 25 mln zł rocznie.

W ramach budowy dróg ekspresowych powstają również nowoczesne obwody utrzymania. Te najnowsze funkcjonują w:  Zamieniu (S7 Warszawa – Grójec) i Glinojecku (S7 Płońsk – Czosnów).

Źródło informacji: gov.pl

Foto: GDDKiA