Wywiady

Jacek Nowak: „Wszystkie programy skierowane do mniejszości ukraińskiej powinny uwzględniać potrzeby społeczności polskiej”

Z naszym gościem rozmawialiśmy o odtworzeniu w Radomiu Partii Razem oraz jej planach na najbliższą przyszłość, konflikcie rosyjsko-ukraińskim i wynikających z niego zagrożeniach, kryzysie migracyjnym i jego ewentualnych negatywnych konsekwencjach, a także o aktualnych działaniach reprezentowanej przez naszego rozmówcę partii.