Historia Radom i okolice Społeczeństwo

30 lat temu zmarł Kapelan Armii Krajowej regionu radomskiego

30 lat temu, 12 grudnia 1993 roku zmarł w Radomiu ks. Stanisław Sikorski (pseudonimy „Jęk”. „Borowik”). Stanisław Sikorski urodził się 23 kwietnia 1910 roku w Kazimierzy Wielkiej.

W 1929 roku uzyskał świadectwo maturalne, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, które ukończył w 1934 roku. 29 czerwca tego roku przyjął święcenia kapłańskie w Sandomierzu z rąk ordynariusza Diecezji Sandomierskiej, biskupa Włodzimierza Jasińskiego.

Do 1939 roku pełnił posługę kapłańską w parafiach: św. Mikołaja w Żarnowie, św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chlewiskach, św. Michała Archanioła w Łagowie Opatowskim i Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Po wybuchu II Wojny Światowej był proboszczem parafii św. Mikołaja w Kiełczynie, od wiosny 1940 roku służył w parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W sierpniu 1941 roku wrócił do Radomia, gdzie został wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela. Poza służbą kapłańską, zaangażował się w pracę konspiracyjną w ramach ZWZ-AK. Jego mieszkanie było skrzynką kontaktową, przechowywał w nim również pieczątki, które służyły do fałszowania niemieckich dokumentów. Doprowadził do wypuszczenia 7 osób z niemieckiego więzienia. Wśród więźniów znajdował się m.in. kapitan Edward Frankiewicz „Kruk”, kwatermistrz Armii Krajowej Obwód Radom.

W czasie akcji „Burza” na terenie Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK pełnił funkcję

kapelana 72 Pułku Piechoty AK Ziemi Radomskiej. Formalnie otrzymał przydział do pierwszego batalionu, dowodzonego przez por. Edmunda Mickiewicza „Zrywa”, jednak będąc jedynym księdzem, sprawował posługę dla całego pułku. Przeszedł cały szlak bojowy, aż do rozwiązania pułku w październiku 1944 r. Mimo demobilizacji ks. Sikorski pozostał w lesie z partyzantami por. Krzysztofa Hofmana ps. „Cyprian”.

W uznaniu zasług, w grudniu 1944 r., został odznaczony Orderem Virtuti Militari.

W okresie rządów komunistycznych był rozpracowywany jako były kapelan Armii Krajowej oraz współpracownik Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość przejawiający wrogą postawę wobec władz PRL. Był ciągle szykanowany, wielokrotnie nakładano na niego kary grzywny za niestosowanie się do poleceń wydawanych przez władze PRL.