O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Kapłani diecezji radomskiej uczestniczyli w Dniach Duszpasterskich

Kapłani diecezji radomskiej uczestniczyli w Dniach Duszpasterskich. Odbywały się one 13 i 14 listopada. Są to coroczne spotkania formacyjne dla księży diecezji radomskiej, których celem jest wzmocnienie wspólnoty kapłańskiej.

Spotkanie formacyjne miało miejsce w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Przybyło na nie prawie 270 księży. Najpierw była sprawowana msza św. pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka, podczas której modlono się w intencji zmarłych duszpasterzy z diecezji radomskiej. Ich imiona i nazwiska były odczytane na samym początku. Ordynariusz radomski wyraził wdzięczność Panu Bogu za ich posługę.

W homilii bp Marek Solarczyk wspomniał, że celem tego spotkania jest umocnienie posługi kapłańskiej i uczynienie jej bardziej owocnej. Przypomniał do czego kapłani są powołani.

– Mamy być sługami wieczności, aby umacniać jej dary i pragnienia. Mamy być również swoistymi towarzyszami przejścia do wieczności – mówił biskup Solarczyk.

Oprócz wspólnej modlitwy księża wysłuchali kilku referatów. Pierwszy z nich – „Aktualne kwestie doktrynalne w przełożeniu na praktykę duszpasterską” wygłosił ks. prał. Jarosław Wojtkun. Kolejny „Sakrament pokuty w życiu i posłudze kapłana” – ks. dr Jarosław Zieliński. Ostatni referat „Formacja stała prezbiterów” wygłosił ks. dr Maciej Korczyński.

Księża biorący udział w Dniach Duszpasterskich zgodnie stwierdzili, że takie spotkania są im potrzebne, ponieważ przyczyniają się do budowania kapłańskiej wspólnoty i dają możliwość wspólnej modlitwy za siebie nawzajem.

Źródło: ekai.pl

Foto: radioplus.com.pl