O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Katecheci diecezji radomskiej spotkali się w WSD

Katecheci diecezji radomskiej spotkali się we wtorek 30 sierpnia z bp Markiem Solarczykiem w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Spotkanie odbyło się w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.

Zjazd rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył Biskup Diecezji Radomskiej Marek Solarczyk. W homilii zachęcał katechetów do bycia siewcami Bożego słowa oraz do ofiarności, cierpliwości i gotowości w dziele wychowania i nauczania katechezy.

Na koniec przypomniał, że katecheta powinien być świadkiem, sługą i opiekunem tego, co Boże. Życzył wszystkim Bożego błogosławieństwa i radości z owocnej posługi.

Następnie wszyscy zebrali się w auli św. Jana Pawła II. Spotkanie prowadził ks. dr Jarosław Zieliński – nowy dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Studiował teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie, na którym uzyskał tytuł doktora.

Podczas spotkania zostały przekazane aktualne informacje w związku z nauczaniem religii w szkołach. Przedstawiono też plany różnych inicjatyw dotyczące katechetów oraz funkcjonowania diecezjalnego Wydziału Katechetycznego.

Obecni byli księża prefekci, katecheci świeccy i zakonni.

W sumie w naszej diecezji jest 800 katechetów.  

Źródła: radioplus.com.pl  /  radom.gosc.pl

Foto: radom.gosc.pl