Ekologia Kronika kryminalna O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Kradzieże drewna, nielegalny wyrąb, niewybuchy z czasów wojny. Leśnicy podsumowali akcję „Jesień 23”

Dwa przypadki kradzieży drewna, trzy przypadki nielegalnego wyrębu i ponad dwieście przypadków nielegalnego wjazdu pojazdem do lasu – to bilans akcji „Jesień 23”, którą w dniach 21 września – 8 października prowadziła Straż Leśna w lasach RDLP w Radomiu. W trakcie jednego z patroli w czasie trwania akcji strażnicy wykryli także cztery niewybuchy z okresu II wojny światowej.

Akcja odbywała się na terenie całej Polski. W działaniach w lasach RDLP w Radomiu wzięło udział 75 strażników leśnych, wspieranych przez funkcjonariuszy policji, Polskiej Straży Łowieckiej i Polskiej Straży Rybackiej.

Celem akcji „Jesień 23” było zapewnienie wszystkim użytkownikom możliwości bezpiecznego korzystania z lasu oraz ochrona zasobów przyrodniczych poprzez egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami. Działania miały też za zadanie wykrycie i zwalczanie tzw. szkodnictwa leśnego, czyli m.in. kradzieży drewna, nielegalnego wjazdu pojazdem do lasu i wywożenia do lasu śmieci.

W czasie działań strażnicy z RDLP w Radomiu wykryli 473 nieprawidłowości (dla porównania – w ubiegłorocznej akcji „Jesień”, trwającej o osiem dni krócej, było ich blisko 600). Tradycyjnie już odnotowali najwięcej przypadków nielegalnego wjazdu pojazdem do lasu – 232 (w ubiegłym roku – ponad 400). Znaleźli również siedem miejsc nielegalnego składowania odpadów oraz ujawnili dwa przypadki złamania przepisów przeciwpożarowych. Co istotne, nie wykryli żadnego przypadku kłusownictwa (w ub. roku były dwa przypadki). 

Straż Leśna ujawniła także dwa przypadki kradzieży drewna (o wartości ponad 3 tys. zł) oraz trzy przypadki nielegalnego wyrębu. Funkcjonariusze Straży Leśnej przeprowadzili również 162 kontrole przewozu drewna – tu nie doszło do żadnych nieprawidłowości.

Niecodzienne zdarzenie miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn – podczas jednego z patroli strażnicy natrafili na cztery niewybuchy z okresu II wojny światowej. O sprawie poinformowali policję, a znalezisko zabezpieczyły odpowiednie służby.

W wyniku podjętych interwencji strażnicy udzielili 210 pouczeń, nałożyli 15 grzywien w formie mandatu karnego na łączną kwotę 2550 zł oraz skierowali do sądu jeden wniosek o ukaranie.

Źródło: Lasy Radom