O tym się mówi

Łatwiej segregować śmieci poza domem

Taką informację można przeczytać na fanpage Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu. Zakład zaczął wprowadzać w parkach i w skwerach miasta zestawy koszy umożliwiające segregowanie śmieci. Zakład Usług Komunalnych ustawił je już w parkach na Michałowie, Południu, Gołębiowie, Obozisku oraz na placu 72 Pułku Piechoty. Do odrębnych koszy można wrzucać szkło, papier, tworzywa sztuczne oraz pozostałe odpady. Dzięki temu łatwiej będzie nam segregować śmieci poza miastem, gdyż jak wiadomo na razie w większości przypadków mamy jeden kosz na wszystkie śmieci. Docelowo takie zestawy staną na każdym terenie zielonym, który znajduje się pod opieką ZUK.

foto: ZUK Radom