O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Leśnicy modlili się w skarżyskiej Ostrej Bramie

Leśnicy modlili się w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej z racji pielgrzymki leśników. Odbywała się ona w poniedziałek 3 października. Organizatorami pielgrzymki leśników była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

Do skarżyskiego sanktuarium pielgrzymowali leśnicy z regionu radomskiego oraz województwa świętokrzyskiego. Zanim rozpoczęły się uroczystości w kościele, leśnicy przeszli ulicami miasta z figurą św. Franciszka z Asyżu, wielkiego miłośnika przyrody, którego leśnicy polscy uważają za szczególnego patrona.

Następnie uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył bp Piotr Turzyński. W homilii mówił o św. Franciszku. Przedstawiał jego historię życia, nawrócenie i miłość do wszystkiego, co stworzył Pan Bóg. Podkreślił, że leśnicy powinni się od niego uczyć nie tylko miłości do Pana Boga i Jego wszelkiego stworzenia, ale również prostoty i pokory.  

W homilii powiedział, że św. Franciszek przypomina, że Bóg jest miłością i kocha nas i z tej miłości ofiarował nam piękno tego świata:

– W tej miłości do Boga, do ludzi, niezwykłe miejsce u św. Franciszka znalazła miłość do stworzenia. Kto kocha Boga, kocha drzewa, rośliny, zwierzęta, robaczki małe, wodę, góry, bo to wszystko jest darem Bożym (…) Kto kocha stworzenie, kocha Stwórcę, a kochając Stwórcę, nie możemy nie kochać tego, co nam daje – mówił bp Turzyński

Przypomniał też, że wszystko co Bóg stworzył, powinniśmy przyjąć z radością i wdzięcznością, bo pogarda Bożego stworzenia jest pogardą Boga samego.

– Miłość do Boga karze kochać dary Boże, kochać to wszystko, co Pan Bóg nam ofiarował – powiedział bp Turzyński

Zaapelował do leśników, aby pokazywali, że ten świat jest wielkim Bożym darem, o który trzeba zabiegać i pielęgnować, wskazując, że to powinno być ich misją i głównym zadaniem. Wspomniał też, że ekologia nie jest niczym nowym, bo właśnie św. Franciszek w XIII w. już to wiedział, a chrześcijanie od początku.

– Bóg jest Stwórcą, należy Mu się szacunek, trzeba przyjąć stworzenie, przyjąć to, co Bóg daje – mówił bp Piotr Turzyński

Przytoczył również słowa św. Augustyna dotyczące księgi stworzenia, z której wiedzę o Bogu może czerpać człowiek, który nie umie czytać i pisać. Św. Augustyn proponował ludziom żyjącym w IV w. czytać w stworzeniu, zobaczyć piękno poszczególnych pór roku, dostojność drzew, piękno kwiatów, bogactwo świata zwierząt.

Bp Turzyński przypominał, że bardzo ważna jest wrażliwość na piękno tego wszystkiego, co stworzył Pan Bóg i przestrzegał, aby jej nie utracić przez codzienne zabieganie. Przytoczył również słowa bł. Natalii Tułasiewicz, która kochała przyrodę i mawiała, że nikt tak jej nie umie pocieszyć w cierpieniach, smutkach, jak przyroda. Apelował, aby kontemplować naturę, to co jest piękne, bo wtedy do serca wchodzi radość i pociecha. Podkreślił też, że tej kontemplacji przyrody, szacunku do niej powinno się uczyć ludzi, bo w niej można ujrzeć odbicie Boga, Jego mądrości i miłości.     

Wspomniał także o podejściu do przyrody baśniopisarza Jana Christiana Andersena, który uważał, że: „cała przyroda jest jednym wielkim kościołem, w którym drzewa i chmury na niebie byłyby kolumnami, kwiaty i trawa aksamitną tkaniną, a niebo ogromną kopułą”.  Do leśników powiedział, że są oni w pewnym sensie kapłanami i sługami w tym właśnie kościele, w którym pielęgnują, pilnują, strzegą.   

Na koniec przytoczył „Pieśń słoneczną”, czyli modlitwę ułożoną przez św. Franciszka, w której wychwala Boga za wszystko, co stworzył.

Bądź pochwalony Panie ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, szczególnie z panem bratem słońce, przez które dajesz nam dzień i nas oświecasz. Bądź pochwalony mój Panie przez siostrę księżyc i gwiazdy, któreś poukładał na niebie, a które są jasne, cenne i piękne. Bądź pochwalony mój Panie przez brata wiatr, powietrze, obłoki i każdą pogodę przez które karmisz swoje stworzenia. Bądź pochwalony Panie przez siostrę wodę, która jest bardzo użyteczna, a pokorna, cenna i czysta. Bądź pochwalony mój Panie przez brata ogień, którym oświecasz noc. Bądź pochwalony mój Panie przez nasza matkę ziemię, która nas żywi i utrzymuje, a która daje nam różne owoce, kolorowe kwiaty i rośliny.

Po Mszy św. leśnicy wysłuchali konferencji „Święty Franciszek z Asyżu – Miłośnik przyrody”. Wygłosił ją franciszkanin o. Janusz Sawicki z klasztoru braci mniejszych konwentualnych, gwardian miejscowej wspólnoty oraz proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku-Kamiennej. Głównym przesłaniem było przypomnienie, że człowiek jest stworzeniem Bożym, jest koroną stworzenia. Bóg stworzył człowieka na Swój wzór i Swoje podobieństwo. Uczynił go dziedzicem stworzenia, dał mu możliwość nazywania tych stworzeń. Nakazał człowiekowi, aby uczynił to stworzenie podwładnym sobie i by pamiętał, że jest dzieckiem Bożym. O. Sawicki zachęcał leśników do jeszcze większego umiłowania przyrody i wszystkiego, co Pan Bóg stworzył i by przy tym wszystkim nie zapominali kochać Boga, którego można odkryć i poznać poprzez świat przez Niego stworzony.

Źródło i foto: radioplus.com.pl