Publicystyka Religia Światełko wiary

Matka Boża Ostrobramska – Matka Boża Miłosierdzia

16 listopada – Kościół Katolicki czci Matkę Bożą Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Matka Boża Ostrobramska została uroczyście ukoronowana dwiema złotymi koronami, nałożonymi jedna na drugą. Korony są wykonane ze srebra pozłacanego, jedna barokowa przeznaczona dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski. 

Dzięki Tobie składam Matko Boska za wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie nadal w łasce i opiece Swojej Przenajświętszej W. I. J. 1849 roku”  – wotum z 1849. (napis wygrawerowany na półksiężycu, widocznym na obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej)                                                                              

Historia cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, kaplicy i samej Ostrej Bramy, jest ściśle związana z rozbudową Wilna. Na przełomie XV-XVI w. postanowiono otoczyć je murem obronnym. W tym celu zbudowano dziewięć bram miejskich. Do dnia dzisiejszego zachowała się tylko jedna brama, tzw. Ostra, wcześniej nosząca nazwę Miednickiej, zwaną też Krewską.

Zgodnie z tradycją na bramach obronnych zawieszano święte obrazy. Tak też było w przypadku Ostrej Bramy, która po obu stronach miała umieszczone swoje obrazy,  jednak one z biegiem lat uległy zniszczeniu. Najczęściej były to obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Po jakimś czasie zaczęto w tym miejscu wznosić modlitwy do Maryi. Kult Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy był już znany w drugiej połowie XVII w. , a jego rozwój nastąpił w  I połowie XVIII w.

Obraz przedstawia Madonnę z lekko pochyloną w prawą stronę głową, bez Dzieciątka, ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma. Jej twarz jest pełna powagi, oczy ma do połowy przymknięte. Głowę Maryi otacza promienna aureola z promieni i gwiazd. W dolnej części obrazu umieszczono wotum, którym jest duży, srebrny półksiężyc.

Matka Boża Ostrobramska została uroczyście ukoronowana 2 lipca 1927 r. dwiema złotymi koronami, nałożonymi jedna na drugą. Korony są wykonane ze srebra pozłacanego, jedna barokowa przeznaczona dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski. Koronacji dokonał kard. Aleksander Kakowski, arcybiskup metropolita warszawski. Byli też obecni na tej uroczystości prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski.

Obecnie na terenie Polski jest około 30 parafii, których patronką jest Matka Boża Ostrobramska.

 

Źródło:  brewiarz.pl

Foto: commons.wikimedia.org