Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Mieszkańcy Zwolenia chcą monitoring w mieście

Samorząd gminy Zwoleń szuka optymalnych rozwiązań, aby miasto było ładne i zadbane, a mieszkańcy czuli się tu bezpiecznie. Jedną z rozważanych koncepcji jest monitoring, który miałby pojawić się w miejscach, gdzie odnotowuje się największą ilość wykroczeń.

Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zwoleniu szukają rozwiązań, aby przeciwdziałać aspołecznym zachowaniom i podnosić poziom bezpieczeństwa w Zwoleniu.

– Mieszkańcy zgłaszają nam akty wandalizmu, z którymi chcielibyśmy się uporać. Zdarzają się kradzieże, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, a w następstwie niszczenie mienia zarówno publicznego, jak i prywatnego, czy chociażby śmiecenie. Wszyscy chcemy żyć w miejscu zadbanym, ale przede wszystkim bezpiecznym. Dlatego prowadzimy rozmowy z komendantem Komendy Powiatowej Policji Mariuszem Medweckim w sprawie monitorowania miasta. Zamierzamy przystąpić do rządowego programu poprawy bezpieczeństwa „Razem bezpieczniej” i aplikować o środki zewnętrzne na zakup i montaż nowoczesnego systemu monitoringu – informuje burmistrz Arkadiusz Sulima.

Program „Razem Bezpieczniej” edycja 2022-2024 ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów monitorowania. W jego ramy wpisane jest też podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń i skutecznych metod ich zapobiegania.

– W pewnych częściach miasta już jest monitoring, ale musimy iść z duchem czasu. System wymaga modernizacji i rozbudowy. Z prowadzonych analiz wynika, że tam, gdzie jest monitoring, jest bezpieczniej. Jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie, na co liczymy, w Zwoleniu powstanie nowy system bezpieczeństwa – podkreśla burmistrz Arkadiusz Sulima.

Samorząd gminy Zwoleń wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu oraz do władz powiatu zwoleńskiego o wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych. Na podstawie tych danych zostanie sporządzony wniosek o dofinansowanie zakupu systemu monitoringu. Omawiane jest także to, jak taki system monitorowania miasta miałby działać.

 – Chcielibyśmy, aby był to system ze stałym dostępem do obrazu i zakładamy, że mógłby być nadzorowany przez policjanta dyżurnego w centrum, czyli w Komendzie Powiatowej Policji. Chodzi o to, aby funkcjonariusze mogli podejmować interwencje tu u teraz, w chwili zaistnienia zdarzenia i tym samym zapewniać optymalne bezpieczeństwo mieszkańcom miasta. Zależy nam również na wysokiej jakości obrazu, pozwalającej na identyfikację osób oraz pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi. Świat idzie z postępem i my też powinniśmy dotrzymywać mu kroku. Burmistrz Zwolenia doskonale rozumie potrzebę dbania o bezpieczeństwo mieszkańców, stąd rozmowy na ten temat i nakreślanie wstępnych planów – mówi komendant Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu Mariusz Medwecki.

Źródło: UM Zwoleń