Polska i świat Społeczeństwo

Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Tydzień pracy zostanie skrócony?

Wielkie zmiany w kodeksie pracy. Nowy projekt ustawy, który trafił do Sejmu, zakłada skrócenie tygodniowego wymiaru pracy z 40 do 35 godzin. Skrócenie norm czasu pracy nie powoduje zmian w wysokości wynagrodzenia, co oznacza, że nie będzie ono niższe niż dotychczas otrzymywane.

Ponadto projekt ustawy nie przewiduje ograniczeń w sposobach organizacji czasu pracy w okresie rozliczeniowym i umożliwia prowadzenie systemu pracy w trzech ośmiogodzinnych zmianach.Trwa obecnie dyskusja czy tydzień pracy ma być czterodniowy, czy gwarancja będzie dotyczyć łącznego czasu pracy w tygodniu: zamiast obecnych 40, ustanawiając normę powszechnie stosowaną na 35 godzinach pracy tygodniowo. Skrócenie czasu pracy nie spowoduje zmian w wysokości wynagrodzenia.

Uzasadnieniem nowego projektu jest poprawa stanu zdrowia Polaków i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Według badania przeprowadzonego w 2021 r. przez Smartscope, aż ⅔ polskich pracowników zauważa u siebie objawy wypalenia zawodowego. Spodziewanym skutkiem skrócenia czasu pracy jest również między innymi wzrost jej wydajności. Według danych OECD za 2021 r. polscy pracownicy pracują przeciętnie 1 830 godzin w roku, co stanowi szósty najwyższy wynik wśród wszystkich państw OECD i drugi najwyższy wśród państw europejskich.

źródło informacji: strefabiznesu.pl