O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Nawiedzając kaplicę klarysek można uzyskać odpust zupełny

Nawiedzając kaplicę sióstr klarysek w Skaryszewie czy jakąś świątynię franciszkańską, można uzyskać odpust zupełny. Przywilej nadał papież Franciszek. Jest on związany z obchodami 800. rocznicy „odtworzenia” przez św. Franciszka z Asyżu i zwykłych mieszkańców wioski Greccio betlejemskiej groty Narodzenia Pana Jezusa. Jubileusz jest obchodzony we wszystkich zakonach franciszkańskich

Uzyskanie odpustu zupełnego będzie możliwe od 8 grudnia 2023 r., czyli od uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, do 2 lutego 2024 r. – święta ofiarowania Pańskiego.    

Siostry Klaryski przypominają, że można go uzyskać nawiedzając świątynię franciszkańską (w tym również kaplicę klarysek w Skaryszewie) i modląc się przed ustawionym tam żłobkiem z Dzieciątkiem Jezus. Kto nie jest w stanie, aby fizycznie nawiedzić takie miejsce, ma możliwość uzyskać odpust zupełny poprzez ofiarowanie swojego cierpienia i złożenie duchowej ofiary. Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami: brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego; spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach papieskich.

Do Skaryszewa pierwsze klaryski przybyły z krakowskiej wspólnoty. W 2022 r. przypadało 25-lecie poświęcenia skaryszewskiego klasztoru. W 2007 r. część zakonnic przeszła do nowej fundacji klarysek w Sandomierzu.

Pierwsze zakonnice, które przybyły do Skaryszewa, pochodziły z krakowskiej wspólnoty klarysek. W 2022 roku świętowały 25-lecie poświęcenia klasztoru w Skaryszewie. Część sióstr, przeszła w 2007 r. do nowej fundacji klarysek w Sandomierzu.

Historia Zakonu Świętej Klary na ziemiach polskich ma swój początek w XIII w. Pierwsze klaryski przybyły do nas z Pragi, z klasztoru św. Agnieszki. Sprowadziła je bł. Salomea Piastówna, która ufundowała klasztor w Zawichoście koło Sandomierza. Konsekrację dziewic przyjęła w 1245 r. z rąk bp Prandoty. Habit przyjęła z rąk prowincjała Braci Mniejszych Rajmunda. Była pierwszą polską klaryską.  

Źródło: ekai.pl

Foto: klaryski-skaryszew.pl