Radom i okolice Wiadomości

Nie żyje inspektor Dariusz Krzesicki, były Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu

Nie żyje inspektor Dariusz Krzesicki, były zastępca komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Inspektor Dariusz Krzesicki służbę w Policji rozpoczął 30 lat temu. W 1991 r. ukończył studia z zakresu ekonomii, a w 2007 r. studia z zakresu audytu i kontroli w administracji rządowej. Przez większość swojej policyjnej kariery związany był z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw kontroli. Od 2016 r. przez trzy lata pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Kontroli w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

W kwietniu 2019 roku Komendant Główny Policji powołał go na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu i przez trzy kolejne lata nadzorował pion logistyki. Inspektor Krzesicki był wielokrotnie odznaczany, m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant czy Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. W kwietniu tego roku odszedł na emeryturę.