O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Nowa instrukcja dotycząca przygotowania do małżeństwa

Nowa instrukcja dotycząca przygotowania do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego obowiązuje w całej diecezji radomskiej od 1 marca 2024 r. Jej głównym celem jest zrozumienie sensu małżeństwa jako sakramentu oraz pogłębienie więzi między przyszłymi małżonkami.

Nowa instrukcja została zatwierdzona 26 lutego b.r. przez bp Marka Solarczyka. Na mocy dekretu biskupa radomskiego obowiązuje w całej diecezji radomskiej od 1 marca 2024 r. Dokument informuje o trzech rodzajach przygotowania do małżeństwa: dalszym (w rodzinie, szkole podstawowej i wspólnocie parafialnej), bliższym (w rodzinie, szkole ponadpodstawowej, podczas szkolnej lekcji religii, w czasie formacji duchowej w parafii oraz przez przynależność do grup rówieśniczych) i bezpośrednim, za które odpowiadają narzeczeni, ich rodziny oraz duszpasterze parafialni. Zostały w nim opisane konkretne dokumenty, które wymagane są do przeprowadzenia rozmów kanonicznych. Wymienione też zostały tematy katechez przedmałżeńskich.

W jednym z rozdziałów instrukcji poruszono temat dotyczący ślubu narzeczonych mieszkających za granicą. Powinni oni ustalić datę ślubu w parafii, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński. Ich obowiązkiem jest zgromadzenie potrzebnych dokumentów. Powinni też najpóźniej 6 miesięcy przed ślubem zgłosić się do proboszcza parafii, na terenie której mieszkają za granicą, aby przeprowadzić rozmowy kanoniczne i przygotować do sakramentu małżeństwa.

Ks. Krzysztof Bochniak, diecezjalny duszpasterz rodzin w rozmowie z KAI wyjaśnił, że w naszej diecezji od 1 marca obowiązują dwie formy przygotowania do ślubu kościelnego: zwyczajna i nadzwyczajna. Pierwsza zakłada realizację 10 tematów nauk i organizację dnia skupienia na zakończenie (może odbywać się w formie 10 bądź 5 spotkań). Druga to forma weekendowa połączona z dniem skupienia na zakończenie nauk. Trwa od piątku do niedzieli bądź w dwa następujące po sobie weekendy: w piątek i sobotę.

Poza tym instrukcja mówi, że:

  • Nauki przedmałżeńskie powinny odbywać się metodą warsztatową według programów zatwierdzonych przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezji Radomskiej.
  • Katechezy przedmałżeńskie mogą organizować i prowadzić jedynie księża i osoby świeckie z ważną misją kanoniczną od biskupa diecezjalnego.
  • Tylko na katechezach organizowanych w diecezji narzeczeni mogą otrzymać Zaświadczenia, na których później składa podpis także doradca życia rodzinnego (po 3 spotkaniach w poradni życia rodzinnego).
  • Jednym z dokumentów, jakie narzeczeni powinni dostarczyć do kancelarii jest świadectwo ostatniej katechizacji szkolnej.

Więcej informacji na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej

Źródła: ekai.pl / rodzina.diecezja.radom.pl

Foto: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej facebook