Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Nowe inwestycje drogowe w Radomiu

W budżecie miasta pojawiły się pieniądze na nowe inwestycje drogowe w Radomiu.

W środę, 26 kwietnia odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowych inwestycji drogowych w Radomiu i zmianach w budżecie miasta. Konferencja poprzedzała nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, podczas której zaakceptowano zmiany w budżecie miasta.

Dodatkowe 2,5 miliona złotych zostanie w tym roku przeznaczone na utwardzanie ulic w ramach Radomskiego Programu Drogowego oraz 3,5 miliona złotych na tzw. czynówki. Rada Miejska zaakceptowała zaproponowane przez prezydenta Radosława Witkowskiego zmiany w budżecie miasta.

Pieniądze pochodzą ze zmniejszenia o 16,5 mln zł tegorocznych wydatków z budżetu miasta na przebudowę wiaduktu w ciągu ulicy Żeromskiego i Lubelskiej. Jest to związane z urealnieniem harmonogramu prac. Było to konieczne ze względu na odwołania składane przez firmy uczestniczące w przetargu, co spowodowało potrzebę przesunięcia terminu podpisania umowy.

– Bardzo mi zależy, aby móc realizować jak najwięcej tych mniejszych inwestycji drogowych, które są niezmiernie ważne dla mieszkańców poszczególnych ulic, szczególnie tych o nawierzchni gruntowej. Dlatego już od 2016 roku realizujemy Radomski Program Drogowy, w ramach którego utwardzamy takie ulice. Dotychczas tego typu prace zostały wykonane na ponad 160 ulicach. Cieszę się, że możemy kontynuować działania podnoszące jakość życia mieszkańców – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z przyjętą uchwałą na utwardzanie dróg o nawierzchni gruntowej zostanie w tym roku przeznaczona kwota 4,5 miliona złotych, a na realizację tzw. czynówek 3,5 miliona zlotych.

– Jeśli chodzi o tzw. inwestycje czynowe, to wybór ulic, które zostaną przebudowane będzie należał do Komisji Gospodarki Rady Miejskiej. My będziemy rekomendować przebudowę ulicy Frontowej i Szerokiej Drogi – zapowiada prezydent.

Zastępca prezydenta Mateusz Tyczyński ocenia z kolei, że dzięki zmianom w budżecie i zwiększeniu nakładów na Radomski Program Drogowy z 2 do 4,5 mln zł uda się utwardzić około 6 – 7 dodatkowych ulic o nawierzchni gruntowej.

– Wracamy do dobrych czasów, kiedy rocznie po kilkanaście ulic uzyskiwało asfaltową nawierzchnię. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ma listę ulic, które wymagają utwardzenia. Wyboru dróg, na których w tym roku zostaną wykonane takie prace dokonamy w oparciu o analizę potrzeb społecznych, racjonalności i możliwości sprawnego wykonania prac – mówi Mateusz Tyczyński..

W przyjętej uchwale w sprawie zmian w budżecie miasta, została także zarezerwowana dodatkowa kwota 6 mln zł na wykupy gruntów pod trzeci etap budowy trasy N-S, 1,3 mln zł na przebudowę skrzyżowania ulic Maratońskiej i Dębowej, którą finansowo wesprze także Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 1,7 mln zł na remont warstw ścieralnych nawierzchni asfaltowych.