O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Nowi studenci na Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci

Nowi studenci na Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci to uczniowie PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku. Do uniwersyteckiej wspólnoty przyjęto 12 dzieci.

Immartykulacja miała miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko, która jest jedną z filii dziecięcego uniwersytetu biblijnego. W uroczystości przyjęcia nowych studentów uczestniczyli rektor dziecięcej uczelni ks. dr hab. Jacek Kucharski i jednocześnie moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego, s. Bożena Molendowska, katechetka oraz Elżbieta Sobieraj, dyrektor szkoły.

Nowym studentom wręczono indeks, biret i Biblię oraz paczki świąteczne ze słodyczami.

Były gratulacje, podziękowania i wiele radości. Rektor dziecięcej uczelni ks. Jacek Kucharski pogratulował nowym studentom, życząc im, aby studiowali Pismo Święte z niegasnącym zapałem. Podziękował także katechetce s. Bożenie, za jej żarliwą pracę.

Dumna ze swoich uczniów i z powiększającej się wspólnoty uniwersyteckiej w szkole, była pani dyrektor Elżbieta Sobieraj. Małym studentom życzyła, aby dla innych uczniów byli przykładem w pilności.  

Na zakończenie spotkania  wszyscy odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”.

Uniwersytet Biblijny dla Dzieci, istnieje pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej.

Duchowym opiekunem filii dziecięcego uniwersytetu w Jedlni-Letnisku jest ks. kan. Andrzej Margas, proboszcz parafii pw. św. Józefa Opiekuna w Jedlni-Letnisku.

Źródło i foto: radom.gosc.pl