O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Nowy dyrektor pielgrzymki diecezji radomskiej

Nowy dyrektor pielgrzymki diecezji radomskiej otrzymał nominację 27 lutego z rąk bp Marka Solarczyka. Jest nim ks. Krzysztof Bochniak, wikary parafii św. Wacława w Radomiu.

Wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej kurii radomskiej, podczas spotkania roboczego przewodników.

Dotychczas funkcję dyrektora pielgrzymki sprawował ks. Mirosław Kszczot, obecny proboszcz parafii św. Doroty w Wolanowie. Otrzymał on od radomskiego ordynariusza dokument z podziękowaniem. Sam również złożył podziękowania księżom, siostrom zakonnym i wszystkim służbom angażującym się w przygotowania i przebieg pielgrzymki. Podziękował byłemu szefowi Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Piotrowi Kowalskiemu, który przygotowywał na pielgrzymią drogę odpowiednio wyposażoną karetkę. Wspomniał również śp. Lucynę Wiśniewską, która czuwała nad służbami medycznymi.

Swoją wypowiedź podsumował stwierdzeniem, że każdy z nich był wyjątkowy i osobiście go budował.

Ks. Kszczot z pielgrzymami miał do czynienia od 1994 r., kiedy to chodził na pielgrzymki jako kleryk. Potem pielgrzymował jako kapłan, a od 2003 r. pełnił rolę kierownika II kolumny. Dyrektorem Pielgrzymki Diecezji Radomskiej był od 2011 r.

Nowy dyrektor ks. Krzysztof Bochniak pochodzi z Radomia, z parafii katedralnej. Został wyświęcony na kapłana w 2013 r. Był wikariuszem w Jedlni i Wierzbicy. Obecnie jest wikarym w parafii św. Wacława w Radomiu. Poza tym odpowiada za wolontariat w radomskiej Arce, jest katechetą i kierownikiem pielgrzymki trzeźwościowej do Niepokalanowa.

Na pielgrzymki chodził od chłopięcych lat. W ciągu tych lat pielgrzymowania sprawował różne funkcje. W czasach seminaryjnych, gdy był klerykiem, pełnił rolę pilota. Potem był kierownikiem I i II kolumny. Natomiast od 2018 r. był zastępcą ks. M. Kszczota.

Ks. Bochniak podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono. Zaprosił wszystkich do współpracy.

Na koniec spotkania, nowy dyrektor przedstawił plany dotyczące organizacji przyszłej pielgrzymki:

– Chcemy bardziej skoordynować to, co dzieje się podczas pielgrzymki w sferze mediów społecznościowych, by relacje były bardziej jednolite, a przez to skuteczniej docierały do odbiorców. Na wzór służby porządkowej tworzymy służbę medialną. Pod koniec marca zorganizujemy  specjalne warsztaty. Już teraz, na nasze spotkanie przewodników, zaprosiliśmy panią Milenę Sowę, która w czasie ostatniej pielgrzymki tworzyła świetne medialne relacje z pątniczego szlaku grupy z radomskiego Idalina. Chcemy, by z nią tę służbę tworzyli kolejni ludzie. Liczymy także na owocną współpracę tej służby z naszymi mediami diecezjalnymi, a tutaj z Radiem Plus Radom i z Gościem Niedzielnym – powiedział ks. K. Bochniak

Swoje podziękowania złożył także ordynariusz radomski:

– Dwa razy szedłem na Jasną Górę jako pątnik pod opieką ks. Mirosława w naszej pielgrzymce diecezji radomskiej. W ostatnim roku byliśmy najliczniejszą pieszą pielgrzymką diecezjalną. I to się dokonało dzięki wam, drodzy księża, a także dzięki waszym współpracownikom i wszystkim służbom. Nie byłoby tego bez waszego zaangażowania i za to wszystkim z serca dziękuję – mówił bp Marek Solarczyk.

Źródło: radom.gosc.pl