O tym się mówi Radom i okolice Wiadomości

Od 20 grudnia wzrosły ceny w Strefie Płatnego Parkowania

W listopadzie radomscy radni przyjęli uchwałę dotycząc korekty stawek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, która 20 grudnia weszła w życie.

W uzasadnieniu uchwały stwierdzono, że Radom ma jedne z najniższych stawek opłat parkingowych. Niektórym kierowcom bardziej opłacało się dotychczas pozostawienie samochodu w strefie, nawet bez opłaty, niż na przykład na placu Dworcowym, którego teren należy do Polskich Kolei Państwowych, gdzie stoją parkomaty zewnętrznej firmy. Jak podkreśla Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu niezmienione od 2012 r. opłaty w miejskiej strefie sprawiały, że przestawała ona pełnić swoją podstawową rolę, czyli wymuszać rotację samochodów. Nowe stawki będą wynosić: 90 gr za 15 minut, 3,60 zł za pierwszą godzinę, 4,20 zł za drugą godzinę, 4,80 zł za trzecią godzinę i 3,60 zł za czwartą i każdą następną. Opłaty abonamentowe dla mieszkańców ulic w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wzrosną z 15 zł za 30 dni, 30 z za 90 dni i 50 zł za 180 dni odpowiednio do 22, 50, 45 i 75 zł. Dokładny wykaz stawek został podany w uchwale.

Na wniosek mieszkańców do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostają włączone ponadto całe ulice Mała, Grodzka, Kopernika i Kościuszki oraz fragment ulicy Traugutta od ulicy Narutowicza do skrzyżowania z Tochtermana. Opłaty na wspomnianych fragmentach ulic nie będą pobierane do czasu uruchomienia przy nich parkomatów.

Źródło informacji: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu