O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Odbyło się szkolenie specjalistyczne żołnierzy WOT

Rotacyjne szkolenie specjalistyczne żołnierzy WOT odbyło się 25 i 26 lutego.

Za żołnierzami 62 Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu intensywny weekend. Około 200 z nich uczestniczyło w rotacyjnym szkoleniu specjalistycznym. Ćwiczenia te przygotowują każdego żołnierza do konkretnych działań, jakie będzie wykonywał ze względu na swoje stanowisko w sekcji, plutonie czy kompanii. Sekcja lekkiej piechoty WOT składa się z dowódcy, radiotelefonisty, ratownika, celowniczego, strzelca wyborowego, sapera.

Obecnie trwają planowe szkolenia rotacyjne oraz kursy doskonalące z obsługi specjalistycznej broni i wyposażenia, będącego na wyposażeniu między innymi kompanii i plutonów. W miniony weekend w miejscowości Kozłów miało miejsce szkolenie doskonalące dla saperów, medyków oraz grupy dowódczej. Żołnierze z plutonu logistycznego mieli za zadanie zorganizowanie polowego punktu wydawania posiłków dla wszystkich szkolących się żołnierzy.

Kolejną częścią cyklu jest szkolenie zgrywające pododdziału, gdzie dominuje przede wszystkim nauka pracy w zespole. W tym czasie główny nacisk kładziony jest na czynności zespołowe z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali żołnierze.

Szkolenia specjalistyczne żołnierzy WOT pozwalają na wykorzystanie zdobytych już umiejętności, które będą konieczne podczas wykonywania zadań w ramach zajmowanych stanowisk.

Źródło: wojsko-polskie.pl