Duszpasterstwo Akademickie O tym się mówi Religia Wyróżnione

Odnów Swoją Rzeczywistość!

Duszpasterstwo Akademickie Radom, Słowo na niedzielę

Wydarzenie z życia Apostołów, którego opis słyszymy w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana, jest zwane „małą Pięćdziesiątnicą”. Według Autora przekazanie Ducha Świętego następuje wraz z ukazaniem się Jezusa Zmartwychwstałego. To bardzo ważna wskazówka dla nas. Duch Święty przychodzi razem ze Zmartwychwstałym Jezusem i wiarą w Niego.

Każdego dnia Jezus mówi do Ciebie te słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego!”. Mamy być otwarci na Jego działanie wtedy nasza rzeczywistość nabierze innych barw.

Inną formą wzywania Ducha Świętego w naszej codzienności, która osobiście bardzo mnie ujmuje, jest werset aklamacji przed Ewangelią: „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości”. Chcemy, by Duch Święty swoim przyjściem napełnił nasze serca. Wielu ludzi mówi, że odczuwa pustkę, jakiś brak. Wielu wśród nas gubi się w życiu. Wielu przegrywa życie ulegając pokusie.

Kiedy jakiś przedmiot jest czymś wypełniony, to nie może być mowy o pustce czy braku. Podobnie jest z człowiekiem. Ten, kto naprawdę jest wypełniony Duchem Świętym, nie odczuwa braku czy pustki, bo ma wszystko, czyli Boga, i nie szuka nasycenia gdzieś indziej: w pokusach, pracy, pieniądzach, internecie. O taki dar duchowej pełni i duchowego nasycenia będziemy prosić Ducha Świętego.

W drugiej części tego wersetu wołamy, by Duch Święty zapalił w sercach swoich wiernych – a co za tym idzie, także naszych – ogień swojej miłości. Zapalenie ognia miłości Ducha Świętego w naszych sercach powoduje, że stajemy się pochłonięci przez tę miłość, ona wypala w nas to, co oddala nas od Boga, a więc grzech, oczyszcza nasze serce.

Aby otrzymać te dary, musimy przyjąć postawę otwartości i gotowości na to, że Duch Święty będzie działał w nas. Tylko wtedy będziemy zadowoleni ze swojego życia dając siebie w pełni bliźniemu.

Ks. Adrian Jakubiak