Historia Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Odsłonięcie Pomnika Czynu Niepodległościowego [+FOTO]

W niedzielę, 23 kwietnia w Wierzbicy odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika czynu niepodległościowego.

W niedzielę, 23 kwietnia w Wierzbicy odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika czynu niepodległościowego.

Inicjatywa budowy Pomnika została podjęta przez Radę Gminy w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, poprzez podjęcie uchwały intencyjnej o budowie Pomnika. W 2021 r. z inicjatywy mieszkańców zawiązano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Czynu Niepodległościowego, który rozpoczął pozyskiwanie środków na projekt monumentu.

W 2022 r. wspólnym staraniem Komitetu i Gminy Wierzbica pozyskano ponad 80 tys. zł dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej na budowę Pomnika. Budowa została zakończona w 2022 r. a ostateczna wartość budowy wyniosła 100 tys. zł.

W dniu 23 kwietnia 2023 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika. Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości, m.in.:

 • Wiceminister Obrony Narodowej Senator RP – Pan Wojciech Skurkiewicz;
 • Opat Klasztoru Cystersów w Wąchocku – Ojciec Eugeniusz Augustyn;
 • Duchowni z parafii z Gminy Wierzbica z Księdzem Dziekanem Julianem Sobczykiem na czele;
 • Pan Andrzej Kosztowniak – Poseł na Sejm RP;
 • Pani Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP;
 • Włodarze gmin sąsiednich;
 • Starosta Powiatu Radomskiego;
 • Związek Piłsudczyków Radom;
 • Oficerowie Garnizonu Radom;
 • Władze Gminy Wierzbica;
 • Sołtysi z Gminy Wierzbica;
 • Poczty Sztandarowe Jednostek Ochotniczych Starzy Pożarnych, Szkół i klubu sportowego;
 • Dzieci i młodzież szkolna oraz przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego Feniks.

Odsłonięcia Pomnika dokonali: Wiceminister Obrony Narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz, Wójt Gminy Wierzbica Pan Zdzisław Dulias, Ksiądz Dziekan Julian Sobczyk i Przewodniczący Komitetu Społecznego Pan Ryszard Batorski.

Poświęcenia Pomnika dokonał Opat Klasztoru Cystersów w Wąchocku Ojciec Eugeniusz Augustyn.

Pod Pomnikiem złożono kwiaty i wysłuchano przemówień i pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru „Czerwone Korale” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Polanach oraz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach.

Źródło: UG Wierzbica