Polska i świat Społeczeństwo

Ogrody działkowe zostaną zlikwidowane?

Ogrody działkowe zostaną zlikwidowane? Polski Związek Działkowców (PZD) alarmuje!

Ogrody działkowe zostaną zlikwidowane? Polski Związek Działkowców (PZD) alarmuje!

We wrześniu 2023 roku znowelizowano ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Polski Związek Działkowców (PZD) przestrzega, że w tej ustawie znajdują się zapisy związane z tzw. planami ogólnymi, które grożą likwidacją wielu ogródków działkowych na terenie naszego kraju.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, obszary gmin zostaną podzielone na 13 tzw. stref funkcjonalnych. Na ten moment nie wiadomo co ma znaleźć się w takich strefach. Polski Związek Działkowców uważa jednak, że ogrody działkowe będą mogły być dopuszczone tylko w dwóch rodzajach stref funkcjonalnych: zieleni i zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z postanowieniem, tylko w tych strefach ogrody działkowe można by wpisać do nowo tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Problem tkwi w tym, że według wyliczeń Polskiego Związku Działkowców obecnie tylko 40 proc. ogrodów działkowych leży na obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania, w których są wpisane jako zieleń działkowa i dzięki temu chronione prawnie przed zmianą przeznaczenia.

Pozostałym groziła by likwidacja, bo nie pasują do żadnej strefy, w których projekt rozporządzenia ministra rozwoju dopuszczał istnienie ogrodów działkowych.

Co ciekawe, na opracowanie i przyjęcie planów ogólnych samorządy będą miały jedynie dwa lata. Polski Związek Działkowców uważa, że wszystko będzie wykonywane w pośpiechu i chaotycznie.

Głos w sprawie zabrało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

– Rodzinne ogrody działkowe nie są w najmniejszym stopniu zagrożone zmianami przepisów wynikającymi w reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przygotowując plan ogólny, gminy będą obowiązane uwzględnić kilkadziesiąt uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy. W uzasadnieniu planu ogólnego będzie konieczne przedstawienie przyczyn wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym. Plany ogólne będą poddawane konsultacjom społecznym. Nie jest więc możliwe, żeby wyznaczanie poszczególnych stref następowało pochopnie, bez uwzględnienia ogrodów działkowych w strefach planistycznych

czytamy w komunikacie na stronie Gov.pl

Ministerstwo poinformowało także, że samorządy gminne mogą się zabezpieczyć przed likwidacją. W jaki sposób? Opracowując i uchwalając miejscowe plany zagospodarowania dla obszarów, na których te ogrody się znajdują. Niemniej jednak wszystko musi się wydarzyć jeszcze przed przyjęciem planu ogólnego, a przygotowanie takiej uchwały trwa zazwyczaj latami.

Ministerstwo twierdzi jednak, że znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym ma ten czas znacząco skrócić. Czy tak rzeczywiście będzie? Tego nie wiadomo.

W wystosowanym komunikacie ministerstwo podało, że na zaproszenie Departamentu Planowania Przestrzennego MRiT, spotkali się z urzędnikami ministerstwa, gdzie przedstawili swoje postulaty. 

– MRiT po zapoznaniu się ze wszystkimi uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji społecznych wprowadziło do projektu rozporządzenia ogrody działkowe w kolejnej strefie – wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną

czytamy na stronie Gov.pl

Działkowcy jednak zaznaczają, że tej zmiany jeszcze nie naniesiono w opublikowanym projekcie rozporządzenia i twierdzą, że taka mała poprawka nie wiele zmienia oraz nie usuwa zagrożenia likwidacji wielu ogrodów działkowych, a przedewszystkim nie spełnia postulatów działkowców.

Chodzi o to, żeby w planach ogólnych wprowadzić dla ogrodów działkowych osobną strefę funkcjonalną „zieleń działkowa” (na to resort rozwoju nie chciał dotąd się zgodzić), albo żeby te ogrody były dopuszczone w każdej ze stref funkcjonalnych 

– W ocenie polskich działkowców funkcja ROD powinna być dopuszczalna w każdej z przewidywanych stref planistycznych. W ten sposób wszystkie istniejące ogrody miałyby szansę na wprowadzenie do planów miejscowych

informują w oświadczeniu działkowcy.

Podobne stanowiska do przywołanych w oświadczeniu PZD kierują także jego oddziały okręgowe, ale też zarządy kilkuset ogrodów działkowych.

Źródło: Portal Samorządowy / Polski Związek Działkowców / gov.pl