Radom i okolice Społeczeństwo

Ogrzewany kontener dla osób bezdomnych

Już siedem osób skorzystało ze schronienia w kontenerze, który 1 listopada stanął na placu przy Schronisku dla Bezdomnych przy ulicy Słowackiego 188. To miejsce dla osób bezdomnych mieszkających w przestrzeni publicznej, które chcą w cieple spędzić noc. Warunkiem skorzystania z ogrzewalni jest trzeźwość.

Do 30 marca 2024 wzorem lat ubiegłych Schronisko MOPS będzie prowadziło przyjęcia interwencyjne. Osoby będą mogły przebywać w ogrzewanym kontenerze wyposażonym w sanitariaty (prysznic i wc) od godziny 18.00 do 8.00. Jest to pomieszczenie w standardzie ogrzewalni. Pracownicy Schroniska oferują gorącą herbatę oraz w razie potrzeby czystą odzież, ręczniki i środki czystości. Każda chętna osoba otrzyma skierowanie do jadłodajni na ciepły posiłek. Ponadto osoby mogą zgłaszać się o świadczenia z pomocy społecznej. 

W godz. od 10.00 do 16.00 osoby bezdomne z przestrzeni publicznej, które nie chcą korzystać z noclegów będą mogły skorzystać z prysznica. Wyznaczenie takiego przedziału czasowego umożliwi zachowanie wszelkich środków ostrożności – dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczeń.
W Schronisku zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych, którzy przeprowadzają wywiady z mieszkańcami schronisk, oraz z osobami znajdującymi się w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych. Umożliwiają korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, wydają skierowania do jadłodajni, prowadzą pracę socjalną.

Do placówki nie będą przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu. Pobyt osób nietrzeźwych jest niebezpieczny dla pozostałych osób znajdujących się w placówce oraz dla pracowników, ponadto jest niezgodny z ustawą o pomocy społecznej.

Ogrzewalnia, która znajduje się przy Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188 działa sezonowo od 2017 roku. W poprzednim sezonie z ogrzewalni skorzystało 56 osób. Zazwyczaj w ciągu doby przebywało w niej od kilku do kilkunastu bezdomnych.

Źródło: MOPS Radom