O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Parafia w Żarnowie przywitała relikwie św. Jana Pawła II

Parafia pw. św. Mikołaja w Żarnowie przywitała w dniu odpustu parafialnego relikwie św. Jana Pawła II. Na uroczystości przybył metropolita częstochowski.

Relikwie św. Jana Pawła II zostały wprowadzone do kościoła w środę 6 grudnia, we wspomnienie św. Mikołaja, patrona parafii. Ks. Grzegorz Zbroszczyk, proboszcz żarnowskiej parafii, który wprowadził relikwie, złożył podziękowania wszystkim, którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie. Podkreślił także, że miejscowa społeczność czekała na tą uroczystość od dawna.

Mszy św. odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski mówił o patronie parafii. Nawiązał też do słów Ewangelii z pierwszej niedzieli adwentu: „Czuwajcie i módlcie się, abyście byli gotowi, by stanąć przed Synem człowieczym”. Przypomniał jak to wezwanie Pana Jezusa interpretował Jan Paweł II. Według papieża, słowo czuwać znaczy: „nie zamazywać różnicy pomiędzy prawdą a kłamstwem, pomiędzy dobrem a złem”. Jednocześnie zaznaczył, że aby to zadanie wypełnić, potrzebna jest Boża pomoc. Mówił również o tym, że współczesny konsumpcjonizm przysłania istotę adwentowego oczekiwania na narodziny Syna Bożego. Przestrzegał, że grozi to niezauważeniem tego, kto się rodzi w święta Bożego Narodzenia. Dał też do zrozumienia, że jesteśmy wciągnięci w system złudzeń, a nawet kłamstwa, który przedstawia święta tylko w wymiarze konsumpcji, muzyki, przyjemności. Zwrócił uwagę na to, że jest w nas jeszcze dużo odruchów anty adwentowych i albo nie chcemy, albo nie umiemy cierpliwie czekać. Zaznaczył, że to Pan Bóg właśnie trzyma ten świat i każdego w swoich dłoniach.

Odniósł się również do Rorat, przypominając, że ta poranna Msz św. jest odprawiana tylko w kościołach w Polsce. Apelował, że tego nie wolno nam utracić. Przytoczył także wiersz poetki Aliny Paul nawiązujący do adwentu, jako czasu oczekiwania i wdzięczności.

Są takie święte czuwania, drżące z niecierpliwości i spragnione Boga. Jest taka tęsknota wielka, której nie zaspokoi człowiek inaczej, jak tylko poprzez wiarę. I wreszcie jest taka tajemnica obecności przedziwnej i najgłębszej, która staje się miłością w Komunii świętej. – fragment wiersza Aliny Doroty Paul

Wspomniał też o bardzo wymownym obrazie brytyjskiego artysty Wiliama Hunta, „Światło świata”. To malarskie dzieło przedstawia Pana Jezusa z lampą w ręku, pukającego nocą do drzwi bez klamki. Gdy jeden z krytyków zarzucił mu, że obraz jest niedokończony, bo nie posiada klamki, wyjaśnił, że są to drzwi do naszego serca, które można otworzyć tylko od wewnątrz. Ten obraz to historia każdego człowieka, bo to od nas zależy, czy drzwi do swojego serca otworzymy dla Chrystusa i czy uznamy Go za swojego Pana i Zbawiciela.

Na koniec abp Wacław Depo mówił o kilku tropach Jana Pawła II, według których można go naśladować. Jednym z nich jest pozdrowienie Pana Jezusa z dnia wyboru na papieża „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, które jest znakiem rozpoznawczym, dowodem pamięci i tożsamości, tego kim jesteśmy i do kogo należymy.

Źródło i foto: radioplus.com.pl