O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Pasterz Diecezji Radomskiej obchodził imieniny

Pasterz Diecezji Radomskiej obchodził imieniny we wtorek 25 kwietnia. W intencji dostojnego solenizanta sprawowana była Msza Św. w radomskiej katedrze pw. Opieki NMP. Tego dnia Kościół obchodzi święto św. Marka Ewangelisty.

Mszy św. przewodniczył bp Marek Solarczyk. W koncelebrze brało udział ok. 100 kapłanów. W intencji solenizanta modliły się osoby życia konsekrowanego, samorządowcy oraz przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji a także liczna ilość wiernych.

Na wstępie biskup Solarczyk powiedział:

– Stajemy z wdzięcznością za to, co jest darem życia, świętości, ale i z zawierzeniem tego wszystkiego, co dzisiaj przeżywamy, chroniąc Boże dary w nas. Zawierzamy, tych, dla których Marek jest patronem, którzy są tutaj obecni. Zawierzamy tych wszystkich, którzy tak, jak św. Marek z oddaniem i ufnością przeżywają swoją drogę wiary. Zawierzamy tych, którzy jak św. Marek z oddaniem i poświęceniem chcą, aby jasność Bożego Słowa, Bożej woli, była głoszona wszystkim – mówił bp Marek Solarczyk

W homilię przytoczył m.in. słowa bp Edwarda Dajczaka wypowiedziane podczas rekolekcji episkopatu polskiego, odnoszące się do przypowieści o siewcy. Bp Dajczak powiedział wówczas, że „Jedynym ziarnem zmarnowanym w życiu siewcy Bożego Słowa, jest to ziarno, które zostaje w dłoni, nie zostało rzucone”.

– Abyśmy w tym, co przeżywamy nigdy nie zatracili tego, że jesteśmy sługami i uczestnikami tajemnic Boga (…) Niech ta dzisiejsza nasza Eucharystia, niech ta modlitwa przyniesie odnowienie i ożywienie naszej ufności i wiary, niech przyniesie obfite owoce miłości. A słowa św. Piotra z dzisiejszego I czytania, zachęcające do pokory, do tego, abyśmy byli dla siebie wzajemnie pomocnikami w tym dziele, abyśmy byli wsparciem w tym, co po ludzku jest potrzebne, ale przede wszystkim w tym, co będzie obroną Bożych darów i Bożej mocy, aby ten lew ryczący, szatan, nas nie pokonał, niech będą naszą siłą i naszym umocnieniem – powiedział bp Marek Solarczyk

Na koniec homilii radomski biskup powiedział:

-Niech Bóg będzie naszą siłą, niech będzie naszym umocnieniem. Niech te słowa, w których św. Piotr dawał tak piękne świadectwo o wspólnocie Kościoła, która poznała Chrystusa, głosiła Chrystusa, żyła Chrystusem, będą również i dla nas wielką nadzieją i umocnieniem. I aby pokój Boży był pośród nas, którzy trwamy w Chrystusie – mówił bp Marek Solarczyk

W imieniu osób duchownych życzenia dostojnemu solenizantowi złożył ks. dr hab. Jacek Kucharski – wykładowca Pisma Św. i diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

– Życzymy Ci dzisiaj, Ekscelencjo, mądrości, która nigdy nie zawiedzie i niegasnącego entuzjazmu (…) pięknych oczu, które będą odkrywać piękno w człowieku, ale i troski o radomskie prezbiterium, abyś Ty sam pisał piękną księgę dziejów radomskiego Kościoła, gdzie będzie zawsze obecny On, Jezus Chrystus, Syn Boży, którego Twój patron pozostawił na trwałe na kartach Ewangelii – mówił ks. Jacek Kucharski

O modlitwie wszystkich osób konsekrowanych zapewniła s. Bożena Adach i życzyła w ich imieniu:

-Wiary w to, ze Bóg nie traci z oczu swych przyjaciół; cierpliwości, która jest codzienną formą miłości; ludzkiej przyjaźni, która rodzi się w sercu, wyraża się słowem, a żyje czynem; patrzenia z nadzieją w przyszłość, ciesząc się wartością każdej chwili. Niech Jezus wraz z mocą przemiany chleba i wina daje ci moc przemiany ludzkich serc. Duch Święty niech otacza swoim światłem, Maryja Królowa Apostołów niech otula matczyną opieką, a patron św. Marek nieustannie czuwa i wspiera w prowadzeniu wiernych ku Chrystusowi.

W uroczystej Mszy Św. uczestniczyli również: poseł PiS Krzysztof Lipiec, przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu Kinga Bogusz, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Teresa Połeć, oraz siostry zakonne, katecheci, przedstawiciele różnych wspólnot i stowarzyszeń diecezjalnych.

 

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: facebook.com/bpmsolarczyk