O tym się mówi Religia Wiadomości

Piątek oktawy Wielkiej Nocy – czy dziś obowiązuje post?

Piątek, w oktawie Wielkiej Nocy znosi post, gdyż jest to dzień świąteczny. Oktawa Wielkiej Nocy, czyli osiem dni uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, to jakby przedłużona o kilka dni Niedziela Wielkanocna. Z tego tytułu w piątek, który jest szóstym dniem oktawy, nie obowiązuje post. Wielkanoc jest bowiem wyjątkowym świętem w kalendarzu liturgicznym.

W piątek w oktawie Wielkiej Nocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, gdyż każda uroczystość znosi post. Przepisy Prawa Kanonicznego wyrażają to jasno: „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa”. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251)

Nazwa “oktawa”, wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza liczbę osiem. Oktawa Wielkiej Nocy po raz pierwszy obchodzona była w III w. W ciągu tych kilku uroczystych dni, będących przedłużeniem święta Zmartwychwstania Pana Jezusa, odbywały się różne nabożeństwa i katechezy, skierowane do osób dorosłych, które w Noc Paschalną przyjęły Chrzest święty. Kościół wprowadził oktawę Wielkanocną po to, aby mogło się u nich dokonać pełniejsze rozumienie tajemnicy zbawienia (tzw. mistagogia). W ostatnim dniu oktawy, zw. Białą Niedzielą (obecnie Niedziela Miłosierdzia Bożego), nowo ochrzczeni, szli w procesji do kościoła św. Pankracego, gdzie uczestniczyli w Eucharystii, odziani w białe szaty, symbolizujące niewinność i czystość.

W czasie oktawy Święta Zmartwychwstania Pańskiego, podczas Eucharystii, śpiewane jest uroczyste „Gloria” oraz wielkanocna sekwencja „Niech w święto radosne”. Czytania liturgiczne odnoszą się do opisów spotkań ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem, m.in. Marii Magdaleny, uczniów podążających do Emaus, a także z uczniami, nad Jeziorem Genezaret.

 

Źródła: pch24.pl  / misericors.org / diecezja.pl

Foto: diecezja.pl