O tym się mówi Polska i świat

Pierwsze wcielenie do 6MBOT w ramach aktywnej rezerwy

Aktywna rezerwa stanowi doskonałą możliwość dla osób, które były związane z armią i teraz chcą kontynuować swoją służbę. Pierwsi rezerwiści wstąpili w szeregi 6MBOT.

12 grudnia odbył się nabór w ramach aktywnej rezerwy. Taka forma służby wojskowej przeznaczona jest dla osób, które złożyły przysięgę, nie pełnią żadnego innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55. roku życia, a w przypadku osób ze stopniem podoficerskim lub oficerskim – 63. roku życia.

Do aktywnej rezerwy mogą zostać powołani żołnierze, którzy w przeszłości byli żołnierzami zawodowymi, odbyli szkolenie wojskowe i pełnili terytorialną służbę wojskową, a teraz chcą ja kontynuować.

Do pełnienia aktywnej rezerwy w 6MBOT zgłosiło się 10 żołnierzy. Każdy z nich służył wcześniej w WOT.

Aktywna rezerwa jest bardzo ciekawą formą połączenia służby wojskowej i życia prywatnego. Decydując się na taki rodzaj służby kierowałem się swoim zainteresowaniem wojskiem oraz możliwością nabywania nowych doświadczeń dzięki kadrze kierowniczej WOT

– powiedział 26-letni ppor. rez. Robert.

 
Zgodnie z Ustawą służba w aktywnej rezerwie pełniona jest na podstawie powołania na czas nieokreślony. Żołnierz powołany w ramach aktywnej rezerwy pełni służbę raz na kwartał, przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo, przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata. Okres pełnienia służby może być jednak większy, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych. Służba ta może być pełniona również w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Źródło informacji i foto: 6MBOT