Historia Radom i okolice Społeczeństwo

Pierwszy tom monografii „Dziejów Radomia” ujrzał światło dzienne

Pierwszy tom monografii „Dziejów Radomia” ujrzał światło dzienne. Dostępny jest już dla wszystkich!

W środę, 15 listopada 2023 roku w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydziale w Radomiu, przy ulicy Kościuszki 5A, odbyła się konferencja poświęcona premierze pierwszego tomu monografii „Dzieje Radomia do roku 1795”, autorstwa historyków prof. dr. hab. Dariusza Kupisza z Instytutu Historii UMCS w Lublinie i dr. Macieja Trzecieckiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Dyrektor Leszek Ruszczyk przywitał gości i podarował symboliczne egzemplarze monografii dla Tomasz Trela – Dyrektora Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, Przemysław Czaja – Dyrektor Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu a także reprezentującej środowisko nauczycielskie Malgorzata Zaraś – Wicedyrektor Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu. O monografii oraz o Muzeum Historii Radomia opowiedział wicedyrektor, dr Adam Duszyk O pozostałych publikacjach dostępnych w naszym Muzeum opowiedział Marcin Kępa

Na koniec Maria Trzos konsultant z ramienia MSCDN Wydział w Radomiu wraz z reprezentującym Muzeum Mariusz Turczyk zapowiedzieli poszerzenie trwającej od lat współpracy o interdyscyplinarną sieć współpracy dla nauczycieli.

Każda biblioteka otrzymała egzemplarz pierwszego tomu monografii „Dzieje Radomia do roku 1795”, autorstwa historyków prof. dr. hab. Dariusza Kupisza z Instytutu Historii UMCS w Lublinie i dr. Macieja Trzecieckiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu