Polityka Radom i okolice Społeczeństwo

Piotr Leśnowolski będzie ubiegał się o reelekcję

Burmistrz Piotr Leśnowolski zapowiedział start w wyborach samorządowych. Swoją decyzję ogłosił podczas gali podsumowującej swoją kadencję. Spotkanie odbyło się wieczorem, 8 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisku.

W czasie podsumowania burmistrz Piotr Leśnowolski mówił m.in. o zrealizowanych inwestycjach, które podzielił na cztery kategorie: infrastruktura, finanse, edukacja i społeczeństwo. Wartość inwestycji w obszarze infrastrukturalnym przekroczyła poziom 120 mln złotych.

– W latach 2018-23 wybudowaliśmy ponad 43 km sieci kanalizacyjnej. Wartość tego zadania przekroczyła ok. 37 mln złotych. Podpisaliśmy 854 umów przyłączeniowych. Wybudowaliśmy też 5 km sieci wodociągowej

mówił Piotr Leśnowolski.

Ponadto zamontowano ponad 640 sztuk lamp typu LED. Wybudowano, zmodernizowano i utwardzono prawie 45 km dróg i chodników. Wartość prac drogowych wraz z oświetleniem to ponad 57 mln złotych.

Kwota pozyskanych środków zewnętrznych w czasie kadencji 2018-24 to ponad 66 mln złotych. To nie wszystko, bowiem kwota środków przeznaczonych na inwestycje oświatowe to ponad 8,5 mln złotych, zaś wartość wszystkich zadań w dziale społeczeństwo (remonty świetlic OSP, GOK, wsparcie osób z niepełnosprawnością, zakupy sprzętu technicznego przekroczyła 5 mln złotych.

Pod koniec swojego wystąpienia burmistrz Piotr Leśnowolski zwrócił uwagę, że są inwestycje w trakcie realizacji i sam chciałby kontynuować nadzór nad ich budową.

– Znajdujemy się w innej sytuacji, niż zwykle, bo to pierwsze wybory, które odbywają się wiosną. Wiele inwestycji trwa, a ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym i one muszą być dokończone. Jeżeli państwo pytacie „panie burmistrzu, czy będzie pan kandydował?” Tak, będę kandydował. Mamy zarejestrowany komitet

powiedział burmistrz Piotr Leśnowolski.

Piotr Leśnowolski pełni funkcję kierowniczą w gminie Jedlnia-Letnisko od 2011 roku. Na początku sprawował urząd wójta, a od 1 stycznia 2022 roku pełni obowiązki burmistrza. Posiada wykształcenie ekonomiczne.

Źródło: Piotr Leśnowolski