Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Podpisano umowę na budowę odcinka trasy S12 od granic województwa do Przysuchy

Podpisano umowę na budowę odcinka trasy S12 od granic województwa do Przysuchy, o długości 14,4 km. Koszt inwestycji to ponad 452 miliony złotych.

Trasa, której obecnie rozpoczyna się projektowanie i budowa, ma nie tylko ogromne znaczenie dla krajowej komunikacji, ale także jest niezwykle istotna dla mieszkańców Ziemi Łódzkiej i południowego Mazowsza. Nowa droga ekspresowa przejmie ruch tranzytowy i regionalny z obecnie zatłoczonej DK12, która biegnie przez liczne wsie i miasta.

Warto wspomnieć, że średni dobowy ruch na tej trasie między Piotrkowem Trybunalskim a Radomiem waha się od blisko 10 tysięcy w okolicach Radomia, do prawie 25 tysięcy w rejonie Piotrkowa (z wyjątkiem fragmentu między Opocznem a Przysuchą, gdzie jest nieco mniejszy).

Projekt nowej trasy przewiduje, że będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa, a każda z jezdni będzie miała po dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości oraz pas awaryjny o szerokości 2,5 metra. W ramach realizacji inwestycji powstanie węzeł drogowy w Gielniowie u zbiegu z drogą wojewódzką 728, a także ponad 20 obiektów inżynierskich, w tym: wiadukty drogowe, wiadukty w ciągu drogi ekspresowej i przepusty.

O bezpieczeństwo zwierząt zadba z kolei siedem przejść, z czego aż pięć to przejścia duże. W bezpośrednim sąsiedztwie trasy powstanie także nowoczesna, zapewniająca bezpieczeństwo infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Wybór rodzaju nawierzchni pozostaje w gestii wykonawcy.  

Zgodnie z umową prace (zarówno projekt, jak i budowa) mają trwać 43 miesiące od chwili jej podpisania. Na wykonanie projektu wykonawca ma 21 miesięcy, w tym uzyskanie decyzji ZRID. Pozostały czas (22 miesiące) to okres prac budowlanych, przy czym w przeciwieństwie do etapu projektowania w okresie budowy uwzględniane będą przerwy na tzw. okresy zimowe (od połowy grudnia do połowy marca). Wykonawcą jest firma Budimex, a koszt inwestycji to blisko 452,1 mln złotych. 

Wkrótce ma zostać również podpisana umowa na budowę kolejnego mazowieckiego odcinka drogi ekspresowej S12: Przysucha – Wieniawa. 

Źródło: GDDKIA