O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Podsumowanie rekrutacji na UTH

Podsumowanie rekrutacji na UTH. Przyjęto blisko 1000 osób.

28 lipca został zakończony pierwszy etap rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne UTH Rad. W internetowym systemie rekrutacyjnym SIRK zarejestrowało się 5000 osób, z czego prawie 4000 wstępnie zadeklarowało podjęcie studiów, natomiast dokumenty dostarczyło prawie 2000 osób.  

W porównaniu z ubiegłym rokiem (stan na koniec lipca) UTH odnotowało 15%-owy wzrost zainteresowania.

101 cudzoziemców zadeklarowało podjęcie studiów w UTH Rad. Większość z nich, to obywatele Ukrainy oraz po raz pierwszy liczna grupa z Mongolii.

Oferta dydaktyczna uczelni na rok akademicki 2023/2024 (8 wydziałów) obejmuje:

  • studia stacjonarne I stopnia – 45 kierunków
  • studia stacjonarne II stopnia – 15 kierunków

W rekrutacji lipcowej przyjęto blisko 1000 osób.

Limity przyjęć zostały wyczerpane na następujących kierunkach:

  • kierunek lekarski – jednolite studia mgr, stacjonarne – 130 osób, niestacjonarne – 40 osób,
  • pielęgniarstwo – studia I stopnia stacjonarne
  • psychologia – jednolite studia magieterskie, stacjonarne
  • filologia angielska – studia I stopnia stacjonarne
Największym zainteresowaniem, tak jak w ubiegłym roku, cieszył się kierunek lekarski (niemal 14 osób na jedno miejsce). Na kolejnych miejscach znalazły się: filologia angielska, psychologia, pielęgniarstwo.

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na których nie został wyczerpany limit miejsc, prowadzona będzie od dnia 1 sierpnia do końca września. Wśród kierunków na które będzie prowadzony nabór uzupełniający szczególnie polecane są nowe kierunki, takie jak: analityka gospodarcza, zarządzanie, dziennikarstwo i nowe media, psychologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, pojazdy elektryczne i hybrydowe. Lista wszystkich dostępnych kierunków znajduje się na stronie uniwersytetu.

Źródło: Fot. uniwesytetradom.pl