Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w nowej siedzibie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ma nową siedzibę. To kolejna ważna dla radomskiej oświaty inwestycja.

Oficjalnie została otwarta nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2.  Przeniosła się ona z wynajmowanych pomieszczeń przy ulicy Toruńskiej do budynku dawnego gimnazjum przy ulicy Kujawskiej.

Został on gruntownie przebudowany i oddany do użytku wraz z rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września działa tam przedszkole, a teraz, w wydzielonej części budynku, została uruchomiona poradnia.

– To kolejna ważna dla radomskiej oświaty inwestycja. Powstały już nowe przedszkola i żłobki. Teraz przyszedł czas na poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Jestem przekonany, że nowe, komfortowe warunki przełożą się na jeszcze lepsze efekty pracy na rzecz młodych radomian – mówi prezydent Radosław Witkowski.

W nowej siedzibie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ma do dyspozycji 12 gabinetów oraz salę konferencyjną. – Dzięki tej inwestycji warunki pracy poradni znacząco się poprawiły. To niezmiernie ważne, bo obserwujemy wzrost liczby wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W ciągu dwóch lat zwiększyła się ona o 30 proc. Warto pamiętać, że praca poradni to także pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

– Liczę, że w nowych warunkach lokalowych będzie można jeszcze skuteczniej prowadzić nowoczesne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Mam ogromną nadzieję, że stopniowo wszystkie radomskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą zyskiwały podobne warunki pracy, ale do tego niezbędna jest zmiana systemu finansowania oświaty – mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

Koszt przebudowy całego budynku przy ul. Kujawskiej wyniósł 10,5 mln złotych, z czego 6 milionów złotych to dofinansowanie, jakie miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Źródło: UM Radom