O tym się mówi Radom i okolice

Powstała nowa Placówka Straży Granicznej w Radomiu

Swoją działalność właśnie rozpoczęła nowo powołana Placówka Straży Granicznej w Radomiu. Jest to siódma placówka, która podlega Nadwiślańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Jej zakres terytorialny obejmuje swoim zasięgiem następujące powiaty województwa mazowieckiego: białobrzeski, przysuski, grójecki, radomski, zwoleński, kozienicki, lipski i szydłowiecki. 

Na początku funkcjonowania nowa Placówka Straży Granicznej w Radomiu będzie ukierunkowana na realizowanie zadań w terenie – zapobieganie i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz przestępczości z udziałem cudzoziemców. Następnie, po uruchomieniu lotniczego przejścia granicznego i Portu Lotniczego Warszawa-Radom, funkcjonariusze skupią się także na zadaniach związanych z dokonywaniem i organizacją kontroli ruchu granicznego w międzynarodowym porcie lotniczym, a także z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w przejściu granicznym.

Do codziennych obowiązków funkcjonariuszy z PSG w Radomiu należą działania o charakterze kontrolno-weryfikacyjnym, zwłaszcza z obszaru kontroli legalności pobytu czy legalności zatrudnienia podejmowanego przez cudzoziemców,

Poza zadaniami kontrolnymi, radomscy funkcjonariusze współpracując z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim przeprowadzają wywiady środowiskowe, zapewniają cudzoziemcom szereg porad w zakresie ustalenia stanu prawnego i faktycznego ich pobytu oraz warunków jakie należy spełnić przy przekraczaniu granic Rzeczypospolitej Polskiej. Organizują konsultacje wizowe, przyjmują od cudzoziemców wnioski o ochronę międzynarodową oraz badają przesłanki do uzyskania przez cudzoziemców zgody na pobyt tolerowany lub na pobyt ze względów humanitarnych.

Komendantem placówki została mjr SG Dorota Frąk. Do tej pory pełniła funkcje zastępcy komendanta w PSG w Łodzi oraz PSG w Bydgoszczy’

Źródło informacji i foto: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej