Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Powstanie szereg inwestycji poprawiających komfort życia radomian

Rusza projekt „Miasto Przyjaznych Zmian”, w ramach którego do końca 2027 roku powstanie szereg inwestycji poprawiających komfort życia radomian.

We wtorek, 9 lipca 2024 roku, w MCSW „Elektrownia” odbyła się konferencja prasowa, podczas której władze miasta ogłosiły rozpoczęcie projektu „Miasto Przyjaznych Zmian”. Celem przedsięwzięcia jest poprawa komfortu mieszkańców Radomia.

– Ten projekt to efekt moich rozmów z mieszkańcami. Dlatego wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Chcemy skoncentrować się nie tylko na dużych inwestycje, ale również tych mniejszych, które każdy mieszkaniec może dostrzec wokół siebie. Mówię tu m.in. o nowych ścieżkach rowerowych, modernizacji chodników, utwardzeniach dróg gruntowych, instalacjach nowych latarni, nowych wiat przystankowych i biletomatów, a także budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

wymienia prezydent Radosław Witkowski.

Projekt będzie obejmował trzy obszary: Bezpieczeństwo, Komunikacja, Nowoczesność.

– W ramach obszaru „Miasto Bezpieczne” będziemy koncentrować się na budowie progów zwalniających, na budowie wyniesionych przejść dla pieszych i budowie nowego oświetlenia ulicznego. „Miasto Skomunikowane” to inwestycje w poprawę infrastruktury transportowej. Myślę tu o wymianie nawierzchni ulic i chodników, przebudowie zatok przystankowych oraz budowie i modernizacji ścieżek rowerowych. Z kolei w ramach komponentu „Miasto Nowoczesne” będziemy realizować inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców. Chodzi m.in. o budowę przyłączy ciepłowniczych, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz instalację nowych wiat przystankowy i biletomatów

wylicza Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia.

W tym roku na realizację projektu zostało zapisanych 7 mln zł. W kolejnych latach ta kwota rocznie będzie nie mniejsza niż 15 mln zł. Poniżej lista inwestycji, które już są i będą realizowane w tym roku w ramach projektu „Miasto Przyjaznych Zmian”.

Budowa progów zwalniających:

 1. Ul. Konecka
 2. Ul. Indycza
 3. Ul. Gospodarcza
 4. Ul. Słowackiego – odbarczająca
 5. Ul. Brzustowska
 6. Ul. Akademicka

Budowa wyniesionych skrzyżowań, przejść dla pieszych:

 1. Ul. Olsztyńska
 2. Ul. Kalińska
 3. Ul. Młynarska
 4. Ul. Piastowska

Budowa oświetlenia ulicznego:

 1. Ul. Zakopiańska
 2. Ul. Puszczańska
 3. Ul. Witosa – sięgacz x 2
 4. Ul. Miodowa
 5. Ul. Drzymały – sięgacz

Utwardzanie nawierzchni gruntowych:

 1. Ul. Nowacia
 2. Ul. Równa
 3. Ul. Grójecka, Stodolna
 4. Ul. Zofii Wronckiej
 5. Ul. Banacha – sięgacz
 6. Ul. Przepustowa – destrukt
 7. Ul. Osadnicza – destrukt

Wymiana nawierzchni chodników:

 1. Ul. Traugutta od ul. Kopernika do ul. Narutowicza (strona południowa)
 2. Ul. Sucha – pozostały odcinek
 3. Ul. Długa
 4. Ul. Ofiar Firleja
 5. Ul. Biała od ul. Grzecznarowskiego – brakujący odcinek
 6. Ul. Konopnicka – brakujący odcinek
 7. Ul. Wiejska – brakujący odcinek
 8. Ul. Traugutta – strona północna
 9. Ul. Godowska – 2 x brakujący odcinek

Realizacja inwestycji w ramach czynów drogowych:

 1. Ul. Godowska – sięgacz
 2. Ul. Źródłowa

Realizacja pozostałych inwestycji drogowych:

 1. Budowa  ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika w ciągu ul. Okulickiego
 2. Budowa ul. Piwnej wraz z Wodociągami Miejskimi
 3. Budowa ścieżki rowerowej na ul. Piastowskiej
 4. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Szarych Szeregów

Źródło: UM Radom / fot. Facebook Radosław Witkowski