Kultura i rozrywka O tym się mówi Radom i okolice

Prezenty dla radomskiego muzeum [+FOTO]

Prezenty dla radomskiego muzeum

Prezenty dla radomskiego muzeum. Co trafiło do placówki?

Jak poinformowało Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu do placówki trafiły dwa obrazy autorstwa Wacława Dobrowolskiego.

– Otrzymaliśmy dar w postaci dwóch obrazów od Pana dr hab. inż. Piotra Lesiaka. Dwa portrety autorstwa Wacława Dobrowolskiego w imieniu Muzeum przyjął dyrektor Leszek Ruszczyk i wicedyrektor Adam Duszyk oraz Magdalena Kołtunowicz z Działu Sztuki. Dziękujemy! – czytamy na facebookowym profilu Muzeum.

Wacław Dobrowolski – był malarzem, pedagogiem związanym z Radomiem. Po II wojnie światowej utworzył Wolną Szkołę Malarstwa i Rzeźby w lokalu przy ul. Sienkiewicza 12, w 1951 roku przemianowaną na Państwowe Ognisko Plastyczne. Współtworzył też radomskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był również pierwszym prezesem Związku Pracowników Sztuki w Radomiu oraz organizatorem Klubu Literacko-Artystycznego. Niezwykle aktywnie angażował się w życie artystyczne miasta. Jego uczniami byli m.in. Edward Kiełtyka, Maria Krauze, czy Andrzej Wajda.

Uprawiał głównie malarstwo krajobrazowe, malował portrety, pejzaże oraz widoki ówczesnego Radomia i okolic. Wykształcił także kolejne pokolenia znakomitych radomskich artystów.

Podarowane portrety przedstawiają małżeństwo Państwa Drewniewskich. Na szczególną uwagę zasługuje portret Włodzimiery Drewniewskiej, która była działaczką kulturalno-oświatową w Radomiu, a w latach 50-tych pracowała w bibliotece naszego Muzeum gdzie opracowywała księgozbiór oraz była kuratorką wystaw. Podarowane obrazy zostały poddane konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej. To bardzo sympatyczny akcent w roku obchodów 100-lecia, że obraz na którym znajduje się osoba niegdyś pracująca w Muzeum zawitał w naszych murach.