Polska i świat Wiadomości

Prezydent Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło w tym roku zakupić maksymalnie 1,5 tony węgla.

W środę 2 listopada, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dystrybucji węgla przez samorządy. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel za maksymalnie 1,5 tys. zł za tonę, a sprzedawać go mieszkańcom za nie więcej niż 2 tys. zł za tonę. Cena nie uwzględnia kosztów transportu, dlatego samorząd będzie mógł doliczyć sobie jego koszty, ale w kwocie nie większej niż 500 zł. Surowiec władze lokalne będą mogły nabyć od państwowych podmiotów, czyli Polskiej Grupy Górniczej, PGE Paliwa, Węglokoksu, Węglokoksu Kraj, Tauronu Wydobycie, LW Bogdanki. Samorządy, które kupiły węgiel przed wejściem tej ustawy po wyższej cenie, Gminy, będą mogły wnosić o zwrot różnicy. Importerzy węgla będą z kolei mogli wystąpić o rekompensaty. Środki na ich wypłatę będą pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Maksymalny limit wydatków z Funduszu na rekompensaty w 2023 r. określono na 4,9 mld zł.

O węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły ubiegać się osoby uprawnione do dodatku węglowego. Aby tego dokonać trzeba będzie złożyć w gminie wniosek o preferencyjny zakupPojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. W tym celu trzeba będzie złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli jednak sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, węgiel będzie można kupić po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymało się dodatek węglowy.

Źródło informacji: money.pl/rmf24.pl