O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Przydzielono posługi lektoratu i akolitatu

Posługi akolitatu i lektoratu udzielił alumnom biskup Piotr Turzyński. Miało to miejsce podczas Mszy Św. 4 marca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Do tych szczególnych posług alumni przygotowywali się przez udział w rekolekcjach, które poprowadził o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap z KUL.

Posługa lektora została ustanowiona do wykonywania czytań z Pisma Świętego w czasie liturgii. Lektor może również wykonać psalm responsoryjny oraz przeczytać, bądź odśpiewać werset przed Ewangelią, jednak Ewangelii przeczytać jeszcze nie może. Ma też pozwolenie na odczytanie lub odśpiewanie intencji modlitw powszechnych. Może pełnić rolę komentatora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych w liturgii. Poza tym może błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę.

Natomiast akolita może posługiwać w czasie Eucharystii, udzielając Komunii Św. wiernym, oraz zanosząc ją chorym, a także umierającym, w formie Wiatyku.

W sobotę 4 marca posługi otrzymało czterech alumnów. Udzielił ich bp Piotr Turzyński. Do grona lektorów włączony został alumn trzeciego roku Szymon Malborski, natomiast w poczet akolitów weszli trzej klerycy czwartego roku, Adrian Czajkowski, Radosław Rojek i Kamil Stachuczy.

Uroczystość odbyła się podczas Mszy Św., która rozpoczęła się od odśpiewania uroczystego hymnu o św. Kazimierzu Jagiellończyku. Homilię wygłosił biskup Piotr Turzyński. Na początek przytoczył krótko historię życia młodego królewicza. Mówił o jego wielkiej mądrości i pobożności.

-Proponuje nam Kościół byśmy spojrzeli na królewicza Kazimierza w kluczu mądrości. I zobaczyli, że tu odnajdziemy też samych siebie, bo przecież w głębi serca każdy z nas na różnych drogach szuka mądrości, na którą składają się poważne pytania: skąd się wziąłem, jaki sens ma ludzkie życie? Co jest ważne w życiu, dokąd idę? – powiedział biskup Piotr Turzyński

Radomski biskup mówił również, że Wyższe Seminarium Duchowne jest domem mądrości, w którym tej mądrości się szuka, pragnie, zdobywa. Przypomniał też słowa św. Pawła, że największą mądrością i mocą jest Chrystus, a wszystko inne jest nic nie warte i dlatego należy szukać Chrystusa. Tą mądrość Bożą znajdujemy w Biblii. Należy wytrwać w Bożej miłości, bo Ona daje siłę do tego, aby żyć, kochać bliźnich i im służyć.

Przytoczył tez wypowiedź Orygenesa, który mówił o Jezusie Chrystusie, że jest kluczem do zrozumienia wszystkich ksiąg Pisma Świętego, bo On jest tym jedynym i wyjątkowym Słowem wypowiedzianym przez Boga.

Nawiązał też do posług akolitatu i lektoratu. Nazwał je dwoma wielkimi skarbami Kościoła, będącymi propozycją dla świata i każdego serca. Te dwa skarby to: Słowo Boże, które jest pełne mądrości, oraz Eucharystia, która jest szkołą niezwykłej mądrości. Eucharystia uczy, żebyśmy nie żyli dla siebie, byśmy dawali siebie innym, tak, jak to zrobił Chrystus.

-Niech ta Eucharystia dla was drodzy bracia, którzy za chwilę będziecie akolitami stanie się szkołą mądrości i żebyście dorastali do tego daru, a kiedyś w kapłaństwie z wielką radością i miłością do Chrystusa Eucharystycznego dawali go ludziom. Szukajmy mądrości, ona jest bardzo ważna. Chrystus jest mądrością, Jego trzeba szukać, Jego głosić i Jemu służyć – mówił bp Piotr Turzyński

Do alumna, któremu udzielił posługi lektoratu, powiedział, że Pismo Święte zawiera słowa, które poruszają serca i jego zadaniem od teraz będzie, aby te słowa głosić, napełnić się nimi, a potem z obfitości dawać tym wszystkim, którzy na nie czekają.

Nawoływał młodych alumnów do tego, aby zdobywali mądrość i pociągali do niej innych.

Na koniec prosił św. królewicza Kazimierza, aby im pomógł zdobywać mądrość serca.

 

Źródło i foto: radioplus.com.pl