Inwestycje O tym się mówi Polska i świat

Przyszłoroczny budżet Mazowsza został przyjęty

Radni województwa mazowieckiego przyjęli przyszłoroczny budżet Mazowsza.

Dochody województwa mazowieckiego w 2023 roku osiągną ponad 5,66 mld zł. To o 1,1 mld zł więcej niż w roku obecnym. Przyszłoroczne wydatki zostały określone na ponad 6,7 mld zł. Na modernizacje i rozbudowy dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą blisko 2 mld zł. Ponad 700 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie gmin, powiatów, a także organizacji pozarządowych.

Budżet Mazowsza pozwoli kontynuować większość dotychczasowych programów wsparcia. Na ten cel sejmik przeznaczył ponad 660 mln złNajwiększa pula środków, w wysokości 476 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Pojawią się też nowe programy: Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla czystego ciepła, Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, Autobusy dla mazowieckich szkół oraz tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP. W sumie 20 programów i zadań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa do 2038 roku przewiduje zrealizowanie przedsięwzięć na łączną kwotę 18 mld zł.

Źródło informacji i foto: mazovia.pl