O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Radni nie poparli podwyżki opłat za śmieci

Radomscy radni nie poparli projektu uchwały dot. podwyżki opłat za śmieci. W trakcie głosowania opowiadających się za projektem uchwały było 12 radnych, natomiast 16 radnych opowiedziało się przeciw.

Projekt uchwały w sprawie nowych, podwyższonych  stawek, przedstawił prezydent Radosław Witkowski. Radni po raz kolejny nie poparli projektu uchwały.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, jednoosobowe gospodarstwo domowe byłoby obciążone stawką w wysokości 23 zł, natomiast dla gospodarstwa wieloosobowego stawka wynosiłaby 55 zł. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, jednoosobowe gospodarstwo domowe zapłaciłoby 20 zł, a gospodarstwo wieloosobowe 45 zł.

Jeśli jednak odpady nie zostałyby posegregowane, stawki za ich odbiór wzrosłyby znacznie. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, jednoosobowe gospodarstwo domowe musiałoby zapłacić 69 zł (60 zł w przypadku zabudowy wielorodzinnej), a gospodarstwo wieloosobowe 165 zł (135 zł w przypadku zabudowy wielorodzinnej).