Ekologia Radom i okolice Społeczeństwo

Radom z szansą na tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu

8 marca, podczas „Kongresu Miast i Biznesu. Kaucja – Edukacja – Środowisko”, poznamy zwycięzcę tegorocznej edycji Polskiej Stolicy Recyklingu. O tytuł i statuetkę wykonaną z recyklingu elektrycznych śmieci walczy również Radom.

W czasie wydarzenia nagrody odbiorą również instytucje miejskie. O główną nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych rywalizowało 10 szkół i przedszkoli z Radomia.

– W kategorii Miast zwycięzcą zostanie to miasto, które zebrało największą ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przeliczeniu na mieszkańca. „Szacuje się, że w naszych domach chomikujemy około 20 milionów sztuk elektroodpadów, głównie telefonów komórkowych. Zadanie Miasta polegało na tym, żeby zachęcić obywateli swoich lokalnych społeczności do zrobienia porządków i przekazania elektrycznych śmieci do recyklingu. Oddając je do profesjonalnych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego chronimy siebie i swoich najbliższych. W elektrośmieciach znajdują się bowiem niebezpieczne substancje. Dodatkowo, działamy na rzecz środowiska naturalnego zawracając materiały i substancje na rynek w ramach gospodarki cyrkularnej”

podkreśla Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Zwycięskie Miasto otrzyma tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu oraz statuetkę wykonaną z materiałów pochodzących z recyklingu elektrycznych śmieci. Autorką unikatowej nagrody jest artystka Akademii Sztuk Pięknych, Natalia Murdza.

Równocześnie, w ramach Programu Polska Stolica Recyklingu toczyła się rywalizacja instytucji: szkół, muzeów, teatrów, bibliotek i szkół wyższych w ramach usługi EKOzwroty, która polegała na zbieraniu punktów za liczbę i ilość nadesłanych przedmiotów.

Łączna pula nagród wyniesie 150 tysięcy złotych. Szansę na nagrodę maja również szkoły i przedszkola z Radomia, której społeczność zaangażowała się w program Polska Stolica Recyklingu nadając EKOzwroty.