Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Radomski sanepid otrzymał dofinansowanie na nowy sprzęt

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł na nowy sprzęt.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu otrzymała dofinansowanie Projektu pn. „Wzmocnienie infrastruktury powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych w celu zwiększenia efektywności ich działania”.

Wysokość dofinansowania wynosi 1,5 mln zł i zostanie wykorzystane do robót budowlanych, doposażeń, w tym zakupów wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.

Projekt, ze względu na swój strategiczny charakter, ma za zadanie wspomóc system ochrony zdrowia w odbudowie po pandemii, przyczyniając się również do poprawy jakości i dostępności usług świadczonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu.

Wyposażenie Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w nowy sprzęt laboratoryjny, informatyczny oraz administracyjno-biurowy wzmocni i przystosuje system ochrony zdrowia do realizacji działań przeciwepidemicznych. Ponadto usprawni działania realizowane przez pracowników Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych poprzez zapewnienie im narzędzi pozwalających na skuteczne prowadzenie powierzonych zadań i załatwienie spraw.

Wyposażenie Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w nowy sprzęt poprawi efektywność pracy jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także zwiększy poziom wykrywalności zachorowań na choroby zakaźne.

Źródło: GOV